Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Finjasjön

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med Finjasjöns Fiskevårdsområde och Finjasjöns Fiskevårdsförening med att ta fram både kort och långsiktiga lösningar för att få balans i sjön. Ett stort problem är fosforn som finns lagrad i bottensedimenten.

Flygfoto över Finjasjön.

Tekniska utskottet beslutade 2013-11-27 § 90 att Finjasjö arbetsgrupp bildas enligt följande: Kommunledningskontorets tekniska avdelning (fr.o.m. 2015-01-01 tekniska förvaltningen) 2 representanter, Miljökontoret 1 representant, Hässleholms Vatten (HVAB) 1 representant, Finjasjöns Fiskevårdsområde 1 representant, Finjasjöns Fiskevårdsförening 1 representant, Tekniska utskottet
(fr.o.m. 2015-01-01 tekniska nämnden) representeras av en kontaktperson.

Arbetsgruppens målsättning "Upprätta förslag till både kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bevara och öka vattenkvaliteten i Finjasjön".

Under 2012 och 2013 har Finjasjön ingått i ett LEADER/LOVA-projekt rubricerat "Utveckling och genomförande av vårdfiske och fiskevård i Finjasjön och Bosarpasjön."

Tekniska förvaltningens kontaktpersoner för Finjasjön är:  

Telefon: 0451-26 82 55 

Telefon: 0451-26 83 12

Finjasjörapporter

 

I Finjasjörapporterna redovisas per kalenderår limnologisk undersökning av sjön.

OBS! Tänk på att Finjasjörapporterna är "tunga" dokument att ladda ner!

Sidan uppdaterades 2018-10-19