Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsstrategier (remiss)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har för närvarande ett naturvårdsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2005. Sedan 2017 pågår ett arbete med att ersätta detta program med dels en naturvårdsstrategi och dels en naturvårdsplan.


Projektarbetet finansieras till 50 procent av LONA-medel (Lokala Naturvårdssatsningen) från naturvårdsverket/länsstyrelsen. Arbetet med både strategin och planen pågår parallellt.


Naturvårdsstrategin berör hela kommunen utanför tätorterna. De senare täcks av ”Grönstrategier för Hässleholms stad och större stationsorter”, vilken antogs av kommunfullmäktige 2017. ”Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun” ska godkännas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och därefter antas av kommunfullmäktige.

Naturvårdsstrategier remiss bild

Hörlinge. Fotograf: Thomas Johnsson

Information om arbetet med naturvårdsstrategin och naturvårdsplanen har förmedlats via kommunens dialogresa till stationsorterna under 2017. En workshop om naturvårdsstrategin hölls 24 januari 2019.


Synpunkter på ”Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun” ska ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast 6 september 2019.

Märk ditt meddelande med BN 2016-1173 och ange namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till:

Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
281 80 Hässleholm


Eller via e-post till:

byggnadsnamnden@hassleholm.seSidan uppdaterades 2019-08-06