Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Reduktionsfiske

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Sjön lider av hög fosforbelastning förorsakad av att sjön under stor del av 1900-talet tog emot orenat avloppsvatten. Fosforn lagras i bottensedimenten och frigörs av planktonätande fiskar såsom
brax och mört.

För att minska sjöns fosforläckage bedriver tekniska förvaltningen årligt reduktionsfiske av i första hand braxen och mört.


Förbättringarna i vattenkvaliteten är med mycket stor sannolikhet knutna till storlekarna på fångsten.


Fisket bedrivs med nät med olika maskstorlekar, bottengarn och ringnot. Ett svårslaget fångstrekord sattes den 10 oktober 2013 då ca 7,2 ton vitfisk fångades i ett notdrag.


Som kuriosa kan nämnas att isfiske testades med relativt gott resultat februari månad 2010.


Mellan 2010 och 2018 har ca 440 ton vitfisk tagits upp ur sjön.

Sidan uppdaterades 2019-03-27