Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Växt- och djurinventeringar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun har en mycket rik natur. Dock saknas mycket kunskap om olika arters utbredning. Detta gäller både djur, växter och svampar. Kommunen har arbetat med inventeringar inom vissa geografiska områden, bland annat det välkända Hovdala naturområde.

Genomförda inventeringar

Till vänster kan du läsa om några av de inventeringar som genomförts i kommunen. Vi väljer även att publicera inventeringsrapporterna så att alla har tillgång till den information vi samlar in.

Sidan uppdaterades 2017-02-21