Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Uppgradering Sydväst - Lörupsbetet, Hovdala

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

En restaurering av ett ca 80 hektar stort område inom Hovdala naturområde gjordes för att återskapa äldre bruk av betesmark och öppna upp områden med kraftig igenväxning. Ett spännande och mycket varierat område som är väl värt att besöka idag.

Bilden visar tre stycken kor som betar i en grönskande betesmark med buskar och träd. Det så kallade Lörupsbetet.

Grönskande Lörupsbetet, med betande djur. Fotograf: Lars-Erik Williams

Vad vi har gjort

Ett ca 80 hektar stort område inom Hovdala naturområde, idag kallat Lörupsbetet, restaurerades 2005-2006 genom ett LONA-projekt. Området har tidigare betats men var till stora delar kraftigt igenväxt. Arbetet bestod av buskröjning och gallring av skog. Mindre granskogspartier avverkades helt. 2000 meter trästaket sattes upp och nio färister anlades.

Fem medelålders ekar i höstskrud, sparade mitt i en öppen slutning av Lörupsbetet.

Fem medelålders ekar i höstskrud, sparade mitt i en öppen sluttning av Lörupsbetet. Lörupsbetet bjuder på en fantastisk utsikt. Fotograf: Lars-Erik Williams

Hur vi arbetar vidare

Området betas idag av nötkreatur via en arrendator. Naturen är mycket mångskiftande, delvis beroende på stora höjdnivåskillnader vilket avspeglas i både torrare och fuktigare naturtyper. Helt öppna områden avlöses av mer eller mindre slutna skogspartier medan delar av området har en mer halvöppen karaktär. Den halvöppna hagmarkskaraktären kommer med tiden att utvecklas allt mer.

Från delar av området har man idag en betagande utsikt över norra delen av Hovdalaområdet och Finjasjön.

 

Tryck här för att se ortofoto som visar före- och efterbilder på Lörupsbetets restaurering.PDF (pdf, 654 kB)

Sidan uppdaterades 2017-02-06