Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Slottets läderlappar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hovdala slott och närliggande naturområden är ett av de artrikaste fladdermusområdena i Sverige.
Inom Hovdalaområdet lever och frodas 16 av de totalt 19 svenska fladdermusarterna. Slottsmiljön är ett utmärkt habitat för fladdermössen som använder lokalerna vid Hovdala året runt. Projektet ”Slottets läderlappar”
syftar till att inventera fladdermuspopulationen inom Hovdalaområdet vid olika årstider. Samt att bygga upp en fladdermusutställning med särskild pedagogisk
inriktning mot kommunens skolungdomar.

Fladdermöss av arten brunlångöra

Två hängande fladdermöss av arten brunlångöra. Fotograf: Jens Rydell

Pedagogisk verksamhet

Genom LONA-projektet ”Slottets läderlappar” vill Hässleholms
kommun bygga upp en utställning om fladdermöss. Utställningen kommer att vara tillgänglig för allmänheten men vara pedagogiskt inriktad mot barn i skolåldern. Genom utställningen vill vi presentera fladdermössen ur olika synvinklar, både fladdermusens ekologiska funktioner men även det kulturella fenomen som fladdermusen är. Det kommer även att genomföras en form av guidade fladdermusturer för skolklasser. Med hjälp av utställningen och de guidade turerna vill vi öka förståelsen för fladdermössen och därmed allmänhetens intresse till att skydda och hjälpa fladdermusbeståndet, inte enbart vid Hovdala, utan även hela landet.

Kulturmiljö

Fladdermusutställningen kommer att locka flera besökare till
Hovdala slott för att ta del av den unika upplevelsen. Hovdala har redan idag över en halv miljon besökare årligen som i framtiden kommer ha möjligheten att besöka fladdermusutställningen. Utställningen kommer att öka helhetsintrycket av Hovdalaområdet och kommer att tillsammans med redan existerande aktiviteter
göra området till en mycket attraktiv plats för friluftsliv och rekreation. Genom att skydda fladdermössen vid Hovdala försäkrar man inte bara fladdermössens överlevnad, utan även Hovdala som en samlingsplats för såväl djur som människor.

Johan Eklöf söker efter fladdermöss på Hovdala

Johan Eklöf inventerar fladdermöss på Hovdala. Fotograf: Lars-Erik Williams

Naturvård

Samtliga fladdermöss i Sverige är idag fridlysta och värda
att skydda för framtiden. Den stora fladdermuspopulationen i Hovdalaområdet var tidigare till stora delar okänd. Det är enbart via tidigare genomförda inventeringar som området uppmärksammats som ett av Sveriges främsta
fladdermushabitat. Genom att utföra ytterligare inventeringar vill vi få en ännu bättre inblick i populationen av fladdermöss vid Hovdala. Genom att öka förståelsen hos allmänheten samt erhålla ytterligare information om fladdermössen i Hovdalaområdet kommer framtida arbeten med att skydda och utveckla fladdermössens habitat förenklas och möjliggöras.

Sidan uppdaterades 2017-02-15