Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Alsumpskogsafari - Världens längsta alsumpskogsspång!

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

En unik spång har byggts genom alsumpskogen norr om Finjasjön. Den är 1,6 km lång, förmodligen världens längsta genom denna naturtyp!

Bilden visar den slingrande spången som byggts för att tillgängliggöra den annars svårgångna biotopen alsumpskog.

Spången slingrar sig fram i den sumpiga terrängen i alsumpskogen, Finjasjöleden. Foto: Lars-Erik Williams

Projektet

Syftet var att skapa en spång för att tillgängliggöra alsumpskogen för fler besökare. Alsumpskog som annars är en väldigt blöt och snårig terräng att ta sig fram i. Spången utgör en del av den 18 km långa Finjasjöleden och ingår även i den 6 km långa Alslingan – båda vandringsleder.

Bilden visar en plattform med bänkar, bord och en informationstavla.

Längs spången finns två rastplatser med bänkar, bord och informationstavla. Foto: Lars-Erik Williams

Att bjuda på en upplevelse

Projektet har tillgängliggjort en naturtyp som de flesta människor aldrig sett på grund av svårframkomlighet. Alsumpskogar är mycket artrika både vad gäller växter och djur. Här i Finja häckar tex. den sällsynta mindre hackspetten.


Vad vi jobbar vidare med

Spången byggdes 2006-2008. 2009 byggdes den sista etappen – en ca 150 meter lång stenlagd väg som binder ihop spången. Vidare krävs att spången hålls hel och sköts efter årstidernas behov. Våren 2015 har hela spången försetts med minknät för att minska halkriskerna.

Träspång genom videvegetation, omgivet av fritt vatten.

En del av spången går genom videbuskvegetation. Vissa delar av året kan en känsla av "mangroveträsk" infinna sig. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades 2017-02-02