Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsprojekt

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Genom att dela med oss av vad vi gör och vad som händer i kommunen, vill vi väcka intresse och sprida kunskap. Samtidigt som du som läsare kan ta del av nyheter och får möjlighet till upplevelser.

Restaurerad våtmark med förbigående gångstig

Restaurerad våtmark vid Ljungamölla, Vinslöv. Fotograf: Lars-Erik Williams

Hur projekten finansieras och underhålls

I menyn under Naturvårdsprojekt kan du hitta mer information om utförda projekt inom kommunen. Här delar vi med oss om vad vi gjort, syftet med projektet samt hur vi jobbar vidare.

Det finns en rad olika satsningar och bidragspengar att söka inom natur och miljö. Några av dessa är Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), vilka innebär att kommuner ansöker om tillskottspengar från naturvårdsverket för lokala projekt och satsningar inom natur.


Lokala naturvårdssatsningen

Ett LONA projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finansieras 50/50 av kommunen själv och av naturvårdsverket med mellanhand och godkännande av länsstyrelsen. Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år.


Lokala vattenvårdsprojektet

Ett LOVA projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett liknande bidrag för vattenvårdsprojekt för att främja vattenkvalitet och vattenlevande organismer. Främst i våra hav men även sjöar, våtmarker och vattendrag.

Sidan uppdaterades 2020-04-20