Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsprogram

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Ett naturvårdsprogram antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2005. Det har arbetats fram i samarbete med kommuninvånarna. Naturvärden har inventerats för att komma fram till vilka naturvärden som är störst i kommunen, var de finns och vad som behöver göras för att de på bästa sätt ska bevaras. Miljömålen har varit vägledande för arbetet. En digital databas för naturvård är uppbyggd i samband med naturvårdsprogrammet.

Programdel
Här beskriver vi syftet med programmet, hur vi arbetat och vilka miljömål vi har för naturvårdsarbetet. Här ger vi också en naturgeografisk beskrivning av kommunen och beskriver de naturtyper vi identifierat i kommunen. Slutligen presenteras resultaten i kartform.

 

Områdesbeskrivningar
Här beskriver vi de områden som vi har bedömt ha högst naturvärden. De benämns klass 1-områden och är 139 stycken. De beskrivs i nummerordning efter områdesnummer. De är redovisade på en översiktlig karta. De finns också sorterade i en lista efter församling och i bokstavsordning. Naturområden som inte har bedömts ha lika höga naturvärden, klass 2 och 3, redovisas endast på en översiktskarta i programdelen. Beskrivningar av dessa områden finns på stadsbyggnadskontoret.

ProgramdelPDF (pdf, 12 MB)

OmrådesbeskrivningarPDF (pdf, 43 MB)

Sidan uppdaterades 2017-01-18