Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsprogram/ strategier och grönplaner

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.
Hammarmölledamm. Vattenspegel omgiven av höstfärgad skog. Dämme med bro i bakgrunden.

Hammarmölledamm. Fotograf: Lars-Erik Williams

Naturvärden har inventerats för att komma fram till vilka naturvärden som är störst i kommunen, var de finns och vad som behöver göras för att de på bästa sätt ska bevaras och miljömålen har varit vägledande för arbetet.

 

En grönplan innehåller förslag till åtgärder som berör mark- och vattenanvändning, skötsel och utformning av parker och naturområden i och kring ett samhälle.

I spalten till vänster kan du ta del av förslaget till naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun (remiss), kommunens naturvårdsprogram och grönplaner för Hässleholms stad samt Vinslöv.

Sidan uppdaterades 2020-04-20