Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvårdsavtal

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Naturvårdsavtal är en skyddsform där syftet är att bevara och/eller förstärka biologisk mångfald.

Områden med naturvårdsavtal i Hässleholms kommun.

Områden med naturvårdsavtal i Hässleholms kommun.

Naturvårdsavtal ska vara möjligt att kombinera med andra syften till exempel kulturmiljöavtal. Naturvårdsavtalet kan innefatta skyddsvärd skog, områden med arter som det behövs ett åtgärdsprogram för eller skyddsvärda träd. Det kan även innefatta olika vattenmiljöer.

 

Naturvårdsverket, länsstyrelserna eller kommunen tar beslut i frågor om samtliga ägoslag och naturtyper. Skogsstyrelsen tecknar avtal gällande mark som omfattar skogsvårdslagen. Dessa avtal sluts med markägaren.

 

Inom Hässleholms kommun (år 2015) har 221,3 hektar mark naturvårdsavtal, där det största området är en naturskogsartad barrskog på 43,5 hektar och det minsta är en ädellövskog på 0,1 hektar. Avtalstiden för ett naturvårdsavtal kan vara allt från 1 år upp till 50 år.

Sidan uppdaterades 2019-10-28