Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Ubbalt naturreservat

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

På Verumsåsen, strax öster om Vittsjö ligger naturreservatet Ubbalt. Syftet med naturreservatet är att bevara och skydda de höga naturvärden som finns på platsen, biologiskt sett men även geologiskt. Platsen och dess natur är också en värdefull tillgång för vårt friluftsliv.

Bilden visar utsikt över sjön med  smala, späda grönskade bokar i vattenbrynet.

Genom de grönskande späda bokarna har vi utsikt över Vittsjön som ligger i direkt anslutning till Ubbalts naturreservat. Fotograf: Lars-Erik Williams

Naturupplevelsen

Vackert och kuperat åslandskap med vandringsleder och gammal hedbokskog. Reservatet är beläget på gnejsberggrund, överlagd med rullstensgrus som bildat denna intressanta terräng. Strövområdet håller flera olika stigar, badplats vid vittsjön, toaletter och tillgänglig lägerplats i anslutning till skåneleden som löper genom reservatet.


Du som besökare i Ubbalts naturreservat har chansen att få uppleva underbar natur. Med lite tur så hör du större hackspett och spillkråka som trivs bland de gamla träden. De äldre delarna av skogen, där bokarna är en god bit över 100 år, har en mycket rik moss- och lavflora, bland annat lunglav. Laven är mycket känslig för luftföroreningar och är ett bra tecken på skogar med höga naturvärden och ren luft. Andra fågelarter som håller till och trivs i reservatet är exempelvis gärdsmyg, svartmes, kungsfågel, forsärla och strömstare.

Bilden visar en grön lunglav med sina typsika strukturer.

Lunglav finns att upptäcka och studera i Ubbalts naturreservat. Fotograf: Lars-Erik Williams.

Kulturhistoria

Det finns kulturhistoriska värden för dig som besökare att uppleva. Odlingsrösen främst uppe på åsryggarna vittnar om att det förekommit tidigt åkerbruk på platsen. Troligen från brons och järnålder då magrare marker brukades. Man har vid arkeologisk utgrävning funnit flintredskap och två järnframställningsplatser vid vittsjöns strand vilket tyder på en eventuell forntida boplats i området.

Bilden visar grönskande, ung bokskog Ubbalts naturreservat

Grönskande bokskog, en lugn och harmonisk upplevelse. Fotograf: Lars.Erik Williams.

Att tänka på

Inom reservatet gäller särskilda restriktioner och vissa inskränkningar på allemansrätten förekommer.

De föreskrifter som rör allemansrätten finns på skyltar i området.

Vägbeskrivning för dig
som vill besöka Ubbalt

På vägen som går mellan Vittsjö och Verum viker du norrut mot Gundrastorp, efter 700 meter finns en parkeringsplats. Parkeringsplatsen ligger ca 4 km från Vittsjö. Du som kommer med tåg kan ta dig till området om du stiger av på Vittsjö tågstation och promenerar längs Skåneleden.


Länk till länsstyrelsens sida för Ubbaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till karta över området

Länk till skylt som finns på plats i reservatetPDF (pdf, 7 MB)

Sidan uppdaterades 2018-08-06