Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Djurskyddsområden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Skåne län finns idag 20 stycken växt- och djurskyddsområden varav sex områden finns i Hässleholms kommun. I kommunen finns enbart djurskyddsområden och vi har även det äldsta djurskyddområdet i länet, vilket är Svenstorpssjön, samt de minsta till ytan, vilket är öarna i Finjasjön. Med några få undantag är det främsta syftet med skyddsområdena att skydda fågelarters häcknings- och rastplatser.

Djurskyddsområden Hässleholms kommun

Lillsjön

Beslutsår: 1966

Storlek: 36 hektar varav 16 hektar vattenyta.

Syftet är att utgöra en plats där häckande och rastande fåglar är fredade. Det får inte genomföras någon jakt efter fågel på sjön eller inom 100 meter från stranden med undantag från kråka, skata, gråtrut och havstrut.

 

Finjasjön

Beslutsår: 1976

Storlek: 0,8 hektar.

Syftet är att skydda sjöns fågelliv. Fågelskyddsområdet innefattar de två öarna i Finjasjön. Det är förbjudet att beträda öarna mellan den 1/4 -15/7.

 

Vieåns nedre lopp

Beslutsår: 1982

Storlek: 14 hektar varav 9 hektar vattenyta.

Syftet är att värna om skyddsvärda fågelarters häckningsplats. Delar av området ingår även i Natura 2000 där länsstyrelsen aktivt arbetar med att restaurera och bevara strandängarna där bland annat en rik variation av
fågelarter finns. Det är förbjudet att färdas eller vistas i den givna åsträckan mellan 15/3 – 30/6.

 

Svenstorpssjön

Beslutsår: 1966

Storlek: 31 hektar varav 30 hektar vattenyta.

Syftet är att skydda områdets fågelliv och man får inte färdas med motordriven farkost på sjön.

 

Store Damm

Beslutsår: 1990

Storlek: 164 hektar varav 110 hektar vattenyta.

Syftet är att skydda områdets rika fågelliv, speciellt känsliga arters häckningsmiljö. I området finns både storlom och fiskgjuse, vilka är känsliga för störningar under häckningsperioden. Mellan den 1/4 - 15/7 är det förbjudet att färdas eller uppehålla sig inom området.

 

Fåglasjön

Beslutsår: 1993

Storlek: 27 hektar varav 22 hektar vattenyta.

Syftet är att skydda områdets fågelliv, speciellt fiskgjusens
häckningsplatser. I området häckar även storlom och fisktärna. Det är förbjudet att färdas eller uppehålla sig i området mellan den 1/4 - 15/7.

Sidan uppdaterades 2017-01-18