Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturskydd i Hässleholms kommun

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetar för att skydda olika naturmiljöer som har höga värden för djur och växtarter.

Områden med olika former av naturskydd i Hässleholms kommun, i söder gränsandes till kommunen.

Det finns olika former av skydd en kommun, länsstyrelsen eller skogsstyrelsen kan använda sig av. Exempel på detta är:

 

  • Biotopskydd
  • Djurskyddsområde
  • Natura 2000
  • Naturreservat 
  • Naturminne
  • Naturvårdsavtal
  • Riksintresse

 

I kolumnen till vänster under "Naturskydd i Hässleholms kommun" kan du läsa mer om de olika naturskydden.

Hässleholms kommun arbetar för att skapa kommunala tätortsnära naturreservat. Mer information kommer inom kort.

Sidan uppdaterades 2020-04-20