Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Invasiva främmande arter

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Invasiva främmande arter är arter som naturligt inte hör hemma i Sveriges ekosystem. Dessa arter kan snabbt få stor spridning och hota våra inhemska växter och djur. Nedan hittar du information om hur du tar hand om invasiva arter samt exempel några arter som är bra att känna igen.

Invasiva växter. Foto: Linn Bendahl

Invasiva växter. Foto: Linn Bendahl

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande arter är växter och djur som från början inte funnits naturligt i den svenska naturen men som på olika sätt tagit sig hit. Vissa av dessa arter får snabbt fäste eftersom de saknar naturliga fiender i det nya utbredningsområdet och därför sprids snabbt.

Varför är det problematiskt?

Många invasiva arter är vackra och utgör tillsynes ingen skada men är mycket svåra att bli av med när de väl etablerat sig. Detta är ett stort problem eftersom arterna hotar att konkurrera ut inhemska arter och orsaka kostbara skador på vår biologiska mångfald. För vissa växter kan minsta rotdel som lämnas kvar i jorden ge upphov till ny planta. Det är därför viktigt att lokalisera invasiva arter och ta bort dem för att kunna förebygga ytterligare spridning.


Vad kan du göra för att minska spridning?

 • Lokalisera invasiva främmande växer och ta bort dem. Var noga så att du får bort hela växten, framförallt frön och rotdelar.
 • Kompostera inte invasiva främmande arter. Risken är stor att växtdelarna inte förmultnar utan sprids vidare när kompostjorden används.
 • Blöt ner plantorna och lägg i sluten plastsäck för att låta dem ruttna.
 • Elda upp på egen tomt (OBS! Gäller utanför detaljplanerat område samt när det inte råder eldningsförbud).
 • Lämna växterna på din återvinningscentral. Växterna ska placeras i väl förslutna säckar, observera att Hässleholm Miljö AB inte tar emot svarta sopsäckar.
  Det är viktigt att skilja avfallet från vanligt trädgårdsavfall. Fråga personalen på plats var du ska slänga dina invasiva växter.


Om du hittar invasiva arter på annans tomt

 • Rapportera till Artdatabanken (Sveriges lantbruksuniversitet) om du hittar invasiva arter i naturen.
 • Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark blir vi tacksamma om du skickar en felanmälan.öppnas i nytt fönster


Lär dig känna igen invasiva arter

Jättelokan är en vanlig invasiv art i kommunen. Den är släkt med björnlokan och påminner om en mycket stor variant av hundkäx. Jättelokan kan bli mellan 2-4 meter hög, har en grov stjälk och breda vita blommor. Jättelokans växtsaft är giftig och kan ge brännskadeliknande symptom på huden. Det är därför viktigt att vara försiktig när man hanterar växten. Mer information om jättelokan hittar du under "bekämpning av jätteloka"öppnas i nytt fönster.

Jätteloka

Parkslide och jätteslide, som tillhör familjen slideväxter och vars ihåliga stammar kan förväxlas med bambu, är mycket vanliga i kommunen. Växterna kommer ursprungligen från Asien och har använts som prydnadsväxter i Sverige. Både parkslide och jätteslide har stora ovala blad, rödaktiga grenar och blommar på sensommaren eller tidig höst. De är fleråriga örter som snabbt växer sig höga och som breder ut sig med kraftiga underjordiska utlöpare. Därför kan parkslide och jätteslide bilda storabestånd när de etablerat sig. Jätteslide ser ut som stor och kraftig parkslide. Mer information hittar du i naturvårdsverkets faktablad om parkslide.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkslide

Jättebalsamin är en ettårig balsaminväxt som kan bli upp till 2 meter hög och som känns igen på sina rosa blommor och grova stjälkar. Jättebalsaminen sprider sig genom att dess avlånga frökapslar "exploderar" vid beröring när de är mogna. På så sätt kan växten snabbt sprida sig över stora ytor. Jättebalsaminen trivs i fuktiga och näringsrika miljöer så som diken eller komposter. Mer information om om jättebalsamin hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jättebalsamin

Sidan uppdaterades 2019-11-15