Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Utter (Lutra lutra)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Ett mårddjur, släkt med bl.a. grävling, mård, iller och hermelin. Uttern tillhör ”statens vilt” och alla djur som uppmärksammas skadade eller upphittas döda skall rapporteras in till myndigheten. Den är rödlistad och i artdatabanken är den listad som VU – sårbar. Uttern är även skyddad i Natura 2000 vilket innebär att det finns ett intresse på europeisk nivå att gynna och skydda uttrarna.

Utter vilar i snön

Utter vilar i snön. Fotograf: Franco Atirador

Livet som utter

En vuxen individ väger 5-10 kg och blir 90-120 cm lång från nos till svansspets. Den har små korta ben och kraftig svans på sin annars slanka spolformade kropp med tät brun päls. Uttern är ett vattendjur. Solitärt djur, vilket innebär att de lever ensamma större delen av året, förutom vid parningstid då hane och hona sällskapar en kortare period.


Uttern är aktiv nattetid, då den jagar och ser efter sitt revir eller sitt så kallade hemområde. Uttrar har hemområden där de vistas större delen av sitt liv. Ett hemområde innehåller alla nödvändiga resurser.  

Födan består främst av fisk som exempelvis brax och gädda som finns i näringsrika sjöar och vatten men även lake som förekommer i klara, näringsfattiga sjöar. En utter behöver ca 1-1,5 kg fisk om dagen.

Våra insatser

Vi på Hässleholms kommun jobbar med att säkerställa en långsiktig och livskraftig utterpopulation och förbättra levnadsmiljöerna för uttern.  Genom att arbeta mot de hotfaktorer som finns och med att sprida kunskap hoppas vi på att uttern ska stanna och trivas hos oss.


Vi har bland annat korrigerat med utterpassager vid broar inom kommunen. Här kan du se en bild från bron över Vinneå i Lommarp där en utterpassage lagts in under vägbanan för att minska olyckor. Andra projekt inom kommunen som gynnar uttern är restaurering av våtmarker och kontroll av vattenkvalitet.

Ett betongrör sm lagts in brevid vattendraget under en bro för bilar över ån.

Utterpassagen vid Lommarpsbron kan rädda många uttrars liv i trafiken. Fotograf: Lars-Erik Williams

Hot mot arten

Fram till 1950 var uttern betydligt vanligare än idag.  1960 var antalet nere på ca 2000 individer och under 1980-talet var beståndet kritiskt med mindre än 1000 individer varav endast ett 50 tal individer i södra Sverige. Det finns en direkt koppling till det storskaliga jordbruket som utökades och etablerades under tidigt 1980-tal, med dikning och utgrävningar.

Trenden tycks ha vänt och idag uppskattas den befintliga stammen till ca 2000 individer. Trots uppgång så saknas det fortfarande utter på många platser i Sverige.

Dikning av våtmarker och rensning av vattendrag har förstört många naturliga levnadsmiljöer för uttern. Miljögifter som exempelvis PCB leder till reproduktionssvårigheter hos uttern, men även föroreningar, näringsläckage och försurning av vattnen som vi utsätter naturen för påverkar uttern på flera olika sätt. Ett annat stort hot mot arten är trafiken, och vår utökade infrastruktur som bildar dödliga barriärer i djurens liv.


Här kan du läsa mer om rödlistade arter och om artdatabanken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om Åtgärdsprogram för uttern.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-11-04