Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Tjockskalig målarmussla (Unio crassus)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Sverige finns musslan endast på fåtal lokaler och anses vara väldigt ovanlig. Av artdatabanken är den tjockskaliga målarmusslan märkt som Starkt hotad (EN) i Sverige. Arten ingår även i skydd under Natura 2000 som är ett europeiskt nätverk för hotade arter.

tjockskalig målarmussla

Tjockskalig målarmussla. Fotograf: Emma Versteegh

Livet som mussla

Tjockskalig målarmussla har ett välvt och mycket tjockt skal i en lätt oval form, musslan blir 4-7 cm lång som vuxen och har mörka nyanser av grönt, brunt och svart på skalet. Den tjockskaliga målarmusslan lever i rinnande vatten, både i större åar och floder och i mindre bäckar, på sand- och grusbottnar. Den livnär sig liksom andra musslor genom filtrering av små organismer från vattnet. Som larv har den tjockskaliga målarmusslan ett parasitiskt stadium, då den lever i gälarna på olika fiskar, som exempelvis stensimpa, sarv, färna och elritsa.

Hotfaktorer

Liksom flodpärlmusslan är den tjockskaliga målarmusslan hotad av föroreningar och försurning av vattnen där den lever. Den hotas också av att några av de fiskarter som den behöver för sin reproduktion har blivit allt mer sällsynta i de vatten där den förekommer.

Hos oss i Hässleholms kommun

Tjockskalig målarmussla är noterad i hela huvudfåran för Almaån men saknas i övriga inventerade åar. Det framgår tydligt att det är högre förekomst och täthet i icke rensade partier av ån.  Musslan föredrar botten av fin sand, grus eller sten. Den tjockskaliga målarmusslan trivs bra i Almaån trots låg grad av beskuggning.   Vi på kommunen har gjort en omfattande inventering av musslorna i Almaåns vattendragssystem och jobbar med att lära oss mer om rätta levnadsmiljöer och för att få ett ökat antal individer och en stadig föryngring av musslorna.

Sidan uppdaterades 2017-02-17