Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Fladdermöss

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Göingebygden är en av Sveriges viktigaste områden för fladdermöss. Här lever minst 18 av de 19 svenska fladdermusarterna. Samtliga av Sveriges arter är idag fridlysta.

Bilden visar närbild av en vattenfladermus, som hålls försiktigt av någon iförd handskar.

Vattenfladdermus fångad i nät vid Hovdala slott. Fotograf: Lars-Erik Williams

Livet som fladdermus

Fladdermössen är sociala djur som lever tillsammans i kolonier. Samtliga svenska arter äter insekter och fångar sin föda med hjälp av ekoorientering. Fladdermöss kan inte gnaga och de bygger inga bon. De utnyttjar helt enkelt bara de hålrum som redan finns, till exempel i ett hus. Det finns 19 olika arter i Sverige och de finns i stort sätt över hela landet, även om vissa är sällsynta. Det finns ca 50 arter totalt i hela Europa. Fladdermusen har en medellivslängd på cirka tre år men kan bli betydligt äldre.


Fladdermössens basala behov utgörs av goda födomöjligheter, främst insekter, tillgång till dagplatser samt yngel- och parningslokaler, vilket innebär skyddade platser. Dessa platser kan vara döda träd, grottor, klippor men även vindsutrymmen.  Under yngeltiden behöver fladdermössen flera olika möjligheter till boplats. Fladdermössen byter då ofta boplats av olika anledningar, t.ex. att det blir stora mängder spillning under boplatsen, för att bli av med löss och kvalster eller för att undvika rovdjur.


Fladdermössen övervintrar i området

Grottor och övergivna byggnader eller byggnader med låg aktivitet på vind och i förråd är bra övervintringsplatser för fladdermöss. I anslutning till Hässleholms kommun finns lokaler som Tykarpsgrottan vid Ignaberga som är välbesökta övervintringsplatser för många av våra fladdermöss.

en brun liten vattenfladdermus som hålls av en person iförd handskar.

Mustaschfladdermus i profil. Fångad vid Hovdala slott. Fotograf: Lars-Erik Williams

Hur vi jobbar för att gynna fladdermössen i vår kommun

Den här informationen är viktig att sprida för att skapa ökad förståelse och hänsyn för fladdermusens behov. Vi på Hässleholms kommun jobbar även med att bevara, skydda och nyskapa rätt levnadsmiljöer där fladdermusen kan trivas.


Vi har inventerat och funnit minst 18 utav dessa 19 svenska arter, vilket vi är mycket stolta över. Vi har flertalet ovanliga arter som vi behöver värna om och förbättra förutsättningarna för, så att dessa ska trivas hos oss.


Samtliga fladdermusarter fridlystes i Sverige 1986, därigenom skyddade av artskyddsförordningen 4§ samt i några fall av jaktlagsstiftnigen. Att fladdermössen är fridlysta betyder att det är förbjudet att fånga, medvetet skada eller döda en individ.


Exempel på inventeringar och lokaler med fokus på fladdermöss i vår kommun är Hovdala naturområde och Tyringe. Hovdala naturområde håller hela 18 av våra 19 svenska fladdermusarter, vilket gör området till ett av landets artrikaste. Samtidigt har vi funnit 11 arter i skogarna i och runt Tyringe.


Länk till Naturvårdsverkets sida om fladdermösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-05-28