Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bekämpning av jätteloka

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Jätteloka är en problematisk växt som ska bekämpas. Den är giftig och kan ge skador på huden som liknar brännskador. Varje markägare har ansvar för att stoppa utbredningen av jätteloka och kommunen arbetar regelbundet med bekämpningen.

Jätteloka

Jätteloka. Fotograf: Fritz Geller-Grimm

Regelbunden bekämpning

Varje markägare har ansvar för att bekämpa jättelokan på sin mark. Om du upptäcker jätteloka på kommunens mark blir vi tacksamma om du skickar en felanmälan. Tekniska förvaltningen bekämpar jättelokan på kommunens mark genom att hugga av den med maskin. Om de växer på otillgängliga ställen kan man också hugga ner dem manuellt.

En ovälkommen gäst

Jättelokan är en så kallad invasiv art som inte hör hemma i den svenska naturen. Den konkurrerar ut andra växter och ses därför som ett hot mot den biologiska mångfalden. Dessutom är den giftig och växtsaften kan irritera huden och ge symtom som liknar brännskador. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om hur du tar hand om skador från jättelokalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förväxlas ofta

Det är vanligt att jätteloka förväxlas med flera likande växter, till exempel björnloka, kvanne eller andra stora flockblommiga växter. Jätteloka, som blir 2-4 meter hög, är dock mycket större än sina svenska släktingar.

Björnloka

Jätteloka förväxlas ofta med den mindre släktingen björnloka. Björnloka är även den giftig och saften kan irritera huden, men inte alls lika kraftigt som jätteloka. Björnloka växer naturligt i Sverige och bekämpas bara i undantagsfall.

Sidan uppdaterades 2019-10-28