Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Allemansrätten

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

För oss i Sverige är det en självklarhet att man får röra sig fritt i skog och mark, den så kallade allemansrätten. Men liknande rättigheter kan man inte förvänta sig vart man än är i världen. Vi i Sverige vill värna om denna fantastiska unika tradition och har därför skrivit in allemansrätten som en av våra grundlagar. Men allemansrätten är inte bara en rättighet, det är också en skyldighet att visa hänsyn och respekt till naturen och markägaren.

Fotograf som ligger på marken i fjällmiljö

Naturfotograf i fjällmiljö. Fotograf: Henrik Ersgård

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten

Allemansrätten är en gammal sed som innebär att den som färdas genom landskapet inte behöver fråga markägaren om tillåtelse för att gå över skog och mark, eller för att plocka svampar och bär på vägen.

 

Enligt allemansrätten får man även tälta och göra upp eld i naturen, om inte annat förbud råder. Exempelvis kan det vara eldningsförbud under sommaren när marken är torr och risken för brand är stor.

Inte störa inte förstöra

Den som använder sig av allemansrätten måste ta hänsyn till både naturen och till den som äger marken. Man får inte störa djurlivet genom att exempelvis låta hunden springa fritt under häckningssäsong för fåglar. Man får inte heller skada träd och andra växter genom att bryta grenar och trampa på känsliga marker.

 

Den som tältar på annans mark får göra det med största försiktighet. Man får inte tälta på eller i närheten av annans bostad eller tomt då detta är ett brott mot hemfridslagen. Man får inte heller skada marken eller på något sätt störa markägaren genom hög musik eller liknande.

 

Ett gott råd för den som rör sig i naturen är att följa det amerikanska mottot "leave no trace", som betyder lämna inget spår. Det innebär att platsen ska se likadan ut när man lämnar som den gjorde när man kom dit. Man kan till och med göra det ännu finare genom att exempelvis plocka med sig skräp man hittar på vägen.

Sidan uppdaterades 2020-04-20