Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Naturvård

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun satsar på en aktiv naturvård som bland annat innebär att inventera, uppmärksamma och skydda sällsynta växt- och djurarter samt även deras livsmiljöer.

Projekt och åtgärder för att utveckla naturvärden ingår också som en viktig del i arbetet. Att tillgängliggöra naturen och sprida kunskaper om den är ytterligare viktiga områden i naturvårdsarbetet.

Bilden visar ett vattendrag, Brönnestadsån, omgivet av en alsumpskog. Träden speglar sig i den lugna vattenspegeln.

Brönnestadsån strax uppströms Hammarmölledamm i Hovdala naturområde. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades 2020-03-05