Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

i-Tree Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun deltar i projektet i-Tree Sverige. Inom projektet har en trädinventering genomförts 2018 i Hässleholms stad.

Vad bidrar träden i våra städer med när det kommer till ren nytta?

Kan samhället tjäna pengar på träd?

i-Tree Sverige är ett projekt som kommer att hjälpa en rad svenska kommuner och företag med att besvara just dessa frågor. I projektet genomförs en kartläggning av flertalet trädbestånd runt om i svenska städer med ändamål att till exempel ta reda på hur många kubikmeter vatten träden kan ta hand om när det regnar och på så sätt minska belastningen på våra VA-system. Även hur stor mängd luftföroreningar som kan minskas med hjälp av trädens inverkan kommer att kartläggas – något som påverkar allas hälsa.


Grundat på brett samarbete

i-Tree Sverige är ett projekt som grundas på ett brett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ett flertal svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag. Sedan programvaran i-Tree släpptes i USA för tolv år sedan har städer runt om i världen använt verktyget för att få en kvantitativ uppfattning av de ekosystemtjänster som träd erbjuder; en europeisk version av i-Tree Eco beräknas släppas under 2018.


För de medverkande i i-Tree Sverige kommer beräkningarna kunna ge en summering över hur mycket städernas trädbestånd binder koldioxid eller hur många kubikmeter regnvatten trädens kronor tar om hand. Projektet ska ge de medverkande en möjlighet att sätta sig in i programvaran som beräkningsverktyg och därmed kunna synliggöra de urbana trädens ekosystemtjänster som en ekologisk och ekonomisk resurs. Samtidigt ska projektet analysera samtliga resultat utifrån ett kritiskt forskningsperspektiv.


Problemställningar som är aktuella är exempelvis vilka skadedjur och sjukdomsangrepp som är och kan bli aktuella på nordiska trädbestånd samt trädens roll i dagvattenhanteringen.


Värna om träden

Förtätningspolitiken i Sverige innebär också att träd kan försvinna till förmån för byggnader och annan grå infrastruktur. Genom att peka på trädens kapacitet till ekonomiska och ekologiska nyttor hoppas även projektet kunna tydligare visa på varför planering, gestaltning och förvaltning bör ske i samspel mellan byggnad och utemiljö där välmående, väletablerade träd ska värnas om.


i-Tree Sverige är också kopplat till ett forskningssamarbete mellan SLU, Norskt Institut för Naturforskning och Naturresursinstitutet i Finland. Samarbetet mellan samtliga universitet, forskningsinstitut och den svenska branschen ger projektet en kvalitetssäkring som behövs för att lyfta fram en praktikrelaterad problematik. Med start i april 2019 för både nyinventeringar och kompletterande inventeringar av träd runt om i Sverige kommer projektet att bidra till en unik sammanställning av Sveriges urbana trädbestånd och dess ekosystemtjänster.

Partner i i-Tree Sverige

 

 • Arbor konsult, Stockholm
 • Borlänge Energi, Borlänge kommun
 • Borås kommun
 • Bostads AB Poseidon, Göteborg
 • Eskilstuna kommun
 • Familjebostäder, Göteborg
 • FSK, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
 • Göteborgs stad
 • Halmstad kommun
 • Hässleholms kommun
 • Kristianstad kommun
 • Luleå kommun
 • Malmö stad
 • Movium partnerskap
 • Naturresursinstitutet, Finland
 • Norkst Institut för naturforskning
 • Skövde kommun
 • Stockholmshem
 • Trafikkontoret Stockholm stad
 • Trädföreningen
 • Trädliv AB, Bagarmossen
 • Umeå kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala kyrkogårdsförvaltning
 • Ystads kommun
i-tree, projekt, park natur

Johan Persson har under 2018 inventerat träd inom i-Tree projektet i Hässleholms tätort. Här utför han mätningar på en ek i Sösdala. Foto: Lars-Erik Williams

Sidan uppdaterades 2020-03-05