Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Rapporter, undersökningar och projekt

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

På den här sidan har vi sammanställt rapporter, undersökningar och projekt som har en koppling till Finjasjön.

Årlig Finjasjörapport

Varje år sammanställer Regito AB, på uppdrag av Hässleholms kommun, en Finjasjörapport där en limnologisk undersökning av sjön redovisas. Regito AB utför mätningar i Finjasjön samt tillrinnande vattendrag. Finjasjörapporter har tagits fram sedan 2014.


I rullmenyn nedan hittar du samtliga Finjasjörapporter.

Nätprovfiske i Finjasjön

Årligen utförs nätprovfiske i Finjasjön för att utvärdera status i och förändringar av fiskbeståndet.


I rullmenyn hittar du samtliga rapporter för nätprovfiske.

Musselinventering

På uppdrag av Hässleholms kommun har Hushållningssällskapet gjort inventering av stormusslor i Finjasjön och dess till- och frånflöden.

Sediment- och bottenfaunaundersökning

Under 2018 gjorde Regito AB en undersökning av sediment och bottenfaunan i Finjasjön.

Projekt

I rullmenyerna nedan samlas pågående och avslutade projekt med en koppling till Finjasjön.

LEVA-projekt 2018-2020

"Finjasjön- en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?"


I projektet, som finansieras med medel från Havs- och vattenmyndigheten, hoppas vi kunna identifiera de åtgärder som krävs för att nå god status i Finjasjön. Med tanke på det långvariga åtgärdsarbetet som bedrivits i Finjasjön och projektets fokus på både sjön och tillrinningsområdena, så bedöms projektet även bidra med värdefull erfarenhet för framtida åtgärdsarbete.

Leader-LOVA 2012-2013

2012-2013 deltog Finjasjön och Bosarpasjön i ett internationellt Leader-LOVA-projekt gällande vårdfiske-fiskevård, tillsammans med sjöar i Finland och Ungern. Projektet blev mycket lyckat och även nominerat till The Nordic Baltic Leader Cooperation Award.

Sidan uppdaterades 2020-05-12