Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Finjasjön

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Finjasjön är en av Skånes största sjöar med en lång historia. Vattenkvaliteten i Finjasjön har varierat över åren och det pågår ett kontinuerligt arbete för att hålla sjön i gott skick. Finjasjön och omkringliggande natur är ett populärt rekreationsområde.

Arbete med Finjasjön

Den här tiden på året pågår reduktionsfiske av mört och braxen i sjön. Under hösten har fisket gjorts med not. Under 2019 har Mats Bengtsson, som är ansvarig för reduktionsfisket i sjön, tagit upp ca 63 ton fisk. Reduktionsfisket har visat sig vara en mycket viktig åtgärd i arbetet med att förbättra Finjasjöns vattenkvalitet.


Läs mer om reduktionsfisket längre ner på sidan.

Bilden visar en båt fullt med mört och man som drar upp fiskenät ur Finjasjön.

Reduktionsfiske i Finjasjön. Foto: Mats Bengtsson

Kort fakta om Finjasjön

Finjasjön är en av Skånes största sjöar. Det är en 10,4 km² stor slättsjö belägen strax utanför Hässleholms centrum i närhet av Hovdala Slott. Finjasjön tar emot vatten från ett område som är ca 24 gånger större än sjöns yta och som till ca 10 % utgörs av jordbruksmark. Maxdjupet i sjön är ca 12 m och medeldjupet är ca 3,8 m.


Finjasjön ingår i Helgeåns avrinningsområde som tillhör södra Östersjön och Västerhavets vattendistrikt.

Läs mer om arbetet i Södra Östersjöns vattendistriktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om arbetet i Västerhavets vattendistriktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om arbetet i Helgeåkommitténlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjön och dess närområde är mycket populärt och välbesökt för rekreation, naturupplevelser, bad och sportfiske.


I Finjasjön finns många olika fiskarter: abborre, benlöja, björkna, braxen, färna, gädda, gers, gös, lake, löja, mört, ruda, sandkrypare, sarv, sutare, karp, ål och öring.


Läs mer om fisket i Finjasjön på Finjasjöns Fiskevårdsförenings hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att minska sjöns fosforläckage bedriver tekniska förvaltningen årligt reduktionsfiske av, i första hand, mört och braxen.


Förbättringarna i vattenkvaliteten är med mycket stor sannolikhet knutna till storlekarna på fångsten.

Fisket bedrivs med nät med olika maskstorlekar, bottengarn och ringnot. Ett svårslaget fångstrekord sattes den 10 oktober 2013 då ca 7,2 ton vitfisk fångades i ett notdrag.


Som kuriosa kan nämnas att isfiske testades med relativt gott resultat februari månad 2010.


Mellan 2010 och 2018 har ca 440 ton vitfisk tagits upp ur sjön.

Avsikten med nivåregleringen sommartid är att bibehålla en gynnsam normalvattennivå i sjön för bad, fiske, natur och vattenaktiviteter.

 

Under en av Mark och Miljödomstolen utsatt prövotid har sen 2009 vattennivån i Finjasjön reglerats med en dammlucka i utloppet till Almaån till en nivå på +43.00 RH70 under april-augusti.

 

I och urtagning av dammluckan regleras av en preliminär vattendom och Länsstyrelsens anvisningar.

Avsikten med nivåregleringen sommartid är att bibehålla en för bad, fiske, natur och vattenaktiviteter gynnsam normalvattennivå i sjön. Resultatet har varit mycket tillfredställande.

 

Sen 2017 pågår förhandlingar i Mark och Miljödomstolen om fastställande av en permanent tillstånd för reglering av vattennivån i sjön sommartid.

 

 Bilder när sommardämmesluckan sätts på plats

Kontakt

Tekniska förvaltningens kontaktpersoner vid frågor om Finjasjön är:  

                                 

Gunnar Swärdh gunnar.swardh@hassleholm.se

Sidan uppdaterades 2020-03-05