Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Natur och parker

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms parker, planteringar och naturområden är en viktig del av invånarnas vardag. Ansvaret för förvaltning och skötsel av kommunens parker, naturområden och övrig mark ligger hos Tekniska förvaltningen.

En mängd olika funktioner ingår i våra grönytor. Här finns stadsparken, gatuträd/planteringar på torg och i trafikmiljöer, stadsdelsparker/grannskapsparker, lekplatser, kvarters och tätortsnära natur. Dessa naturobjekt gör att vi kan identifiera och följa årstidsväxlingarna, vilket ger en grundtrygghet i vardagslivet. Här finns också en möjlighet lära sig hur växter och djur fungerar. Detta gör att vi får en respekt och förståelse för naturen.

 

Kommunens parker och naturområden skall inbjuda och ge möjlighet till rekreation, lek, friskvård, upplevelse, skönhetsvärde och social samvaro. Grunden för planering och skötsel av Hässleholms parker och grönytor finns i en GrönplanPDF (pdf, 800 kB) från 2002, men en ny uppdaterad version är på gång.

 

Parkerna sköts fackmannamässigt av Tekniska förvaltningens driftavdelning, så att funktion, estetik, miljömässiga krav och biologisk mångfald tillgodoses.

Sidan uppdaterades 2020-02-13