Hässleholms kommun

Olovligt byggande

Om du utför en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att ha fått lov kallas det olovligt byggande.

Kommunen utövar tillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det betyder att nämnden kan begära rättelse samt besluta om en byggsanktionsavgift för den som utfört något utan lov.

Hur vet jag om något kräver lov?

Är du osäker på om det du vill göra kräver lov eller en anmälan?

Klicka på länken nedan. Längst ner på sidan hittar du olika byggåtgärder. Klicka på aktuell åtgärd.

Bygga, ändra eller riva

Anmälan om olovligt byggande

Vill du anmäla ett misstänkt olovligt byggande kan du lämna din anmälan via e-post, telefonsamtal eller brev.

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

Bifoga gärna foton.

Anonym anmälan

Vill du göra en anmälan anonymt är bästa sättet att skicka ett vanligt brev där du inte uppger ditt namn.

Adress:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Har du frågor?

Har du frågor eller vill veta mer?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: