Hässleholms kommun

Elda utomhus

Du får elda utomhus, men inte var som helst eller hur som helst. När det är inte är eldningsförbud får du elda trädgårdsavfall som torra kvistar, ris och grenar. Tänk på att du alltid eldar på egen risk och på eget ansvar.

Inget eldningsförbud just nu!

När det är eldningsförbud i Hässleholms kommun kan du läsa om det här på vår webbplats. Just nu är det inte eldningsförbud i kommunen.

När är det eldningsförbud?

Få aktuell information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB om när det är eldningsförbud utomhus. Med appen Brandrisk ute får du koll på om det är eldningsförbud, du får reda på brandrisken där du befinner dig och råd om hur du eldar och grillarsäkert.

Eldningsförbud i detaljplanerat område 1 april-30 september

Du får inte elda någonting inom detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september, eftersom det då råder eldningsförbud.

Valborgsmässoafton är undantaget från det generella eldningsförbudet: Den 30 april får du elda torrt trädgårdsavfall, men tänk på att det inte får medföra besvär för dina grannar. 

Elda bara trädgårdsavfall

Inom detaljplanerat område kan du, mellan den 1 oktober och 30 mars, elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera. Det är till exempel torra kvistar och grenar. Tänk på att elda så att eldningen inte orsakar besvär för grannar genom bland annat rök, lukt och sotflagor.

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

Tänk på att

  • bara elda torra grenar, kvistar och ris - inte blött gräs eller våta löv
  • elda i små högar
  • inte elda när det är torrt eller blåsigt väder
  • alltid ha släckredskap till hands som exempelvis vatten, spadar och räfsor
  • du ska kunna ringa 112 om elden skulle sprida sig
  • släcka eld och all glöd ordentligt innan du lämnar platsen. Kontrollera platsen efter ett par timmar så att glöden inte har blossat upp
  • du är ansvarig och kan ställas till svars för eldning, grillning eller om du slänger en fimp som orsakar en brand
  • du inte får elda när det är eldningsförbud

Vad du inte får elda

Du får inte elda hushållsavfall, plast och träpallar, eftersom det kan skapa skadliga ämnen som kan innebära hälsorisker för dig och din omgivning.

Om du har grovavfall ska du lämna det på en återvinningscentral, eller beställa hämtning av avfallet.

Mer information om hämtning av grovavfall Länk till annan webbplats.

Om du störs av eldning eller rök

Du som störs av eldning eller rök kan anmäla det via vår e-tjänst.

Utfärdat eldningsförbud

Räddningstjänsten kan utfärda eldningsförbud om det har varit torrt väder under en längre period. Ett eldningsförbud innebär att du inte på något sätt får elda utomhus.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Att grilla är det samma som att elda. När det är eldningsförbud får du få grilla på fasta grillplatser ovanför mark. Grillplatser är ofta byggda i betong och sten för att minska risken att en eld sprider sig. Tänk på att alltid ha vatten nära till hands och släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.

 

Räddningstjänsten uppmanar alltid att undvika engångsgrillar eftersom de är låga och blir väldigt varma.

 

Om du grillar hemma ska grillen stå på ben för att minska risken att elden sprider sig. Placera grillen så att den inte står nära någon byggnad eller annat material där en eld kan sprida sig.

Räddningstjänsten bedömer att marken är torr och risken att eld sprider sig och orsakar brand i skog och mark är stor. Torra marker kombinerat med starka vindar kan göra att en brand fort sprider sig. Om marken är mycket torr kan brandrisken vara hög trots att det regnar.

Det är räddningschefen i kommunen som bestämmer att det ska vara eldningsförbud. Detta bestäms i tillsammans med de andra kommunerna i Skåne Nordost.

I första hand bör du berätta för personen att det är eldningsförbud. Om det inte hjälper kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14.

Eldningsförbudet gäller tills Räddningstjänsten meddelar att det upphör. Du får information om det via hassleholm.se.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: