Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Avgifter och riskklassning

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre typer av avgifter som ska betalas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Dessa är registreringsavgift vid starten, en årlig kontrollavgift samt eventuellt en avgift för extra kontroll.

De avgifter som tas ut för kommunens livsmedelskontroll regleras i kommunens taxa.

Registreringsavgift

Nästan alla livsmedelsverksamheter behöver registreras hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. För handläggningen tar vi ut en avgift på 1 047 kr. Ett fåtal verksamheter (animalieanläggningar) måste godkännas och för den prövningen tar Livsmedelsverket ut en avgift.


Det är viktigt att du hör av dig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen när verksamheten upphör eller byter ägare så att vi kan ta bort din verksamhet från vårt register. Annars riskerar du att den årliga fakturan fortsätter att komma till dig. 

Riskklassningen styr den årliga avgiften

När verksamheten blivit registrerad klassas den in i en riskklass. Denna beror på vad du ska göra i din verksamhet och vilka risker det kan innebära. När vi riskklassar din verksamhet tittar vi på följande delar


  • Vilken typ av livsmedelshantering som du har
  • Produktionens storlek
  • Om du gör mat till känsliga grupper, till exempel till allergiker, förskolebarn, sjuka eller gamla
  • Om du märker och förpackar dina produkter eller om du har en meny över vad du serverar


Riskklassningen utgör grunden för din kontrolltid. I kontroll-tiden ingår inspektioner på plats i din verksamhet, tid för planering av inspektionen, rapportskrivning och annat administrativt arbete. Avgiften fås genom att multiplicera kontrolltiden med timavgiften på 1 047 kr. Fakturan för den årliga avgiften skickas ut i början av varje år.


Du kan påverka din årliga avgift

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens erfarenhet av din verksamhet påverkar din avgift. En livsmedelsverksamhet kan hamna i klasserna A, B och C. Alla nya företag placeras först i erfarenhetsklass B. Sedan beror det på hur väl du sköter din verksamhet.

Har man endast ett fåtal enkla brister vid kontrolltillfället och i övrigt ett fungerande system för säker livsmedelshantering så kan man bli placerad i klass A till kommande år. Detta innebär att  kontrolltid och avgift halveras.

Sköts verksamheten på ett dåligt sätt kan mer ordinarie kontrolltid behövas. Då kan man bli placerad i klass C, vilket innebär att kontrolltid och avgift ökar med 50 procent jämfört med klass B.


Extra offentlig kontroll

Om vi hittar brister i din verksamhet vid vårt ordinarie kontrollbesök kan vi behöva följa upp med fler inspektioner eller ett föreläggande. Den extra kontrollen ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 1 047 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Om vi får in klagomål på din verksamhet gör vi också extra kontroller. Om klagomålet är befogat får du betala för de nedlagda timmarna.


Sidan uppdaterades