Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Ska du sälja någon form av mat eller dryck? Då behöver du i de flesta fall registrera din verksamhet hos Hässleholms kommun. Ett fåtal verksamheter måste godkännas av Livsmedelsverket.

Registrera din verksamhet

Du lämnar in en anmälan om registrering och ett underlag för riskklassning senast två veckor innan du har tänkt starta din verksamhet. Du som lämna in en anmälan även om du ska ha en tillfällig verksamhet.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhetPDF (pdf, 538 kB)

Underlag för riskklassningPDF (pdf, 751 kB)


Du får ett skriftligt beslut om registrering som svar på din anmälan. När du har kommit igång med din verksamhet kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att göra ett besök i din verksamhet.

Kontrollbesök av livsmedelsverksamhet


Anmäl om du tar över en verksamhet

Om du tar över en verksamhet måste du göra en ny anmälan om registrering. En registrering gäller bara för det företag eller den person som bedriver verksamheten.


Tips, råd och bygglov

Du kan få råd och tips om hur du ska utforma den lokal som du tänker använda till verksamheten samt om du behöver bygglov. Kontakta oss i god tid.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


När verksamheten upphör

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen när verksamheten upphör eller byter ägare. Den nya ägaren måste lämna in en ny anmälan om registrering.


Mobila verksamheter

Om du har en mobil verksamhet ska du registrera den i din hemkommun, det vill säga där du har ditt företag. När du ställer upp din vagn behöver du markägarens tillåtelse. Om du ska använda gasol eller grilla behvöer du kontakta räddningstjänsten på telefonnummer 0451-26 70 00.

Hantering av gasol (brandfarlig vara)


Godkännande

Verksamheter som producerar livsmedel av animaliskt ursprung, till exempel charkuterier och verksamheter som hanterar opastöriserad mjölk, måste godkännas innan de får starta. Om din verksamhet omfattas av krav på godkännande ska du vända dig till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du behöver inte få ett godkännande om du har en småskalig verksamhet som:

  • producerar små mängder livsmedel av animaliskt ursprung
  • och om du säljer produkterna på den lokala marknaden, det vill säga i din hemkommun och i angränsande kommuner.


Fettavskiljare

De flesta verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska ha sina avloppssystem kopplade till en så kallad fettavskiljare. Innan du installerar en fettavskiljare lämnar du in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. du behöver ett startbesked innan du påbörjar installationen.

Information om fettavskiljarePDF (pdf, 954 kB)

Anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämndenPDF (pdf, 612 kB)


En fettavskiljare ska tömmas och rengöras regelbundet. Kontakta Hässleholm Miljö för information om tömning.

Telefon 0451-26 82 00.

E-post till Hässleholm Miljös kundtjänst


Avgift

Du betalar en avgift för att registrera din verksamhet samt en årlig kontrollavgift. Den årliga kontrollavgiften beror på hur många kontrolltimmar du tilldelas. Om du inte sköter din verksamhet kan det tillkomma en avgift för extra kontroller.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

 

Livsmedelsverket tar ut en avgift för att pröva godkännandet av din verksamhet. Livsmedelsverket om avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades