Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Starta och driva livsmedelsverksamhet

  • Ingen giltig användare vald.

Har du planer på att sälja någon form av mat eller dryck? Tänk då på att nästan all slags matberedning, försäljning och servering av livsmedel ska registreras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Ett fåtal verksamheter måste godkännas av Livsmedelsverket.

En person hackar mat i en livsmedelsverksamhet.

Registrera en verksamhet

Lämna in anmälan om registreringPDF (pdf, 494 kB) samt underlag för riskklassningPDF (pdf, 647 kB) till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast 2 veckor innan du har tänkt starta din verksamhet.


Du får ett skriftligt beslut om registrering som svar på din anmälan. När du har kommit igång med din verksamhet kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att göra ett kontrollbesök.

Även tillfälliga verksamheter behöver ibland registreras. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.


Ta över en verksamhet

Registreringen gäller bara för det företag eller den person som bedriver verksamheten idag. Om verksamheten byter ägare så måste den nya ägaren anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


Bygglov

Vi på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa till med råd och tips om utformningen av din tilltänkta lokal. Kontakta oss gärna i god tid. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kan även ge besked om du behöver ett bygglov eller göra en anmälan.


När verksamheten upphör

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen när verksamheten upphör eller byter ägare. Den nya ägaren måste lämna in en ny anmälan om registrering.


Mobila verksamheter

Verksamheten ska registreras i hemkommunen det vill säga där företaget har sin hemvist. När du ställer upp din vagn behöver du tillåtelse av markägaren. Räddningstjänsten ska kontaktas vid hantering av gasol (kan krävas tillstånd) och om du ska grilla.


Godkännande

Verksamheter som producerar livsmedel av animaliskt ursprung, till exempel charkuterier och verksamheter som hanterar opastöriserad mjölk, måste godkännas innan de får starta. Om din verksamhet omfattas av krav på godkännande ska du vända dig till Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Observera att godkännande inte behövs för småskaliga verksamheter som:

  • producerar små mängder livsmedel av animaliskt ursprung
  • och säljer på den lokala marknaden, det vill säga hemkommunen och angränsande kommuner.


Fettavskiljare

De flesta verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska ha sina avloppssystem kopplade till en så kallad fettavskiljarePDF (pdf, 954 kB). Att installera en fettavskiljare kräver att du först lämnar in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som därefter ska ge ett startbesked innan installationen får påbörjas.


En fettavskiljare ska tömmas och rengöras regelbundet. Kontakta Hässleholm Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för information om tömning.


Avgift

Du betalar en avgift för registreringen samt en årlig avgift. Den årliga kontrollavgiften beror på hur många kontrolltimmar du har tilldelats. För de som inte sköter sin verksamhet kan även en avgift för extra kontroller tillkomma.


För prövning av godkännande tar Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ut en avgift.


Sidan uppdaterades 2020-01-03