Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Livsmedelskontroll

  • Ingen giltig användare vald.

För att du ska kunna vara säker på att maten du serverar eller säljer uppfyller de krav som ställs måste du ha kunskap och rutiner. Det är ditt företags ansvar att servera och sälja säker mat.

Miljöinspektör från kommunen ute på inspektion av livsmedel i butik.

Miljökontoret kontrollerar alla livsmedelsföretag i kommunen. Livsmedelsföretagare är du om du hanterar livsmedel. Exempel på verksamheter är café, restaurang, kiosk, matbutik och skolkök.

Som livsmedel räknas också dricksvatten så vi utför även kontroll på dricksvattenanläggningar. Exempel på det är vattenverk och café med egen dricksvattenbrunn.

Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på vilka risker din livsmedelsverksamhet har och hur bra du sköter den. Risken och vår erfarenhet av din verksamhet styr storleken på din årliga kontrollavgift.


En verksamhet som vi har bra erfarenhet av får minskad kontrolltid medan de som sköts sämre får ökad kontrolltid. Det lönar sig att vara bra! Läs mer om smileypremiering.


Vad kontrolleras

Ett kontrollbesök görs antingen i form av en inspektion eller en revision. En revision är alltid anmäld i förväg och då görs en undersökning av verksamhetens egenkontroll. Vi kontrollerar att rutiner finns inom olika områden som till exempel personalhygien, rengöring, temperaturkontroll och underhåll. Vid en inspektion kontrolleras att regler och rutiner följs.


En inspektion är i stort sett alltid oanmäld. I samband med klagomål och misstänkta matförgiftningar är det särskilt viktigt att göra oanmälda inspektioner.


Ett annat sätt att bedriva tillsyn är genom provtagning av livsmedel och rengöringsgrad. Miljökontoret tar varje år prover på till exempel semlor, mjukglass och julbord. Vi använder också en så kallad ATP-mätare som på plats kan ge en antydan om hur effektivt verksamheten rengör sina redskap och arbetsytor.

 

Just nu kontrollerar miljökontoret bland annat produkter av plast som kommer i kontakt med livsmedel. I miljökontorets informationsbladPDF (pdf, 226.7 kB) kan du läsa mer om vad som gäller.


Rådgivning i kontrollen

Miljökontoret har en rådgivande roll samtidigt som vi också är den myndighet som kontrollerar verksamheten. Det finns en viss konflikt mellan dessa roller. Livsmedelsverket och Tillväxtverket har därför tagit fram en broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du får mer information om vilken rådgivning du kan förvänta dig.


Åtgärder vid brister

Om miljökontoret upptäcker brister vid kontrollbesöket följs det upp genom åtgärdsplaner, uppföljande inspektioner eller andra åtgärder. Oftast räcker det med att verksamheten redogör för hur de har tänkt åtgärda bristerna och att det följs upp med en uppföljande inspektion.


Ibland behövs strängare åtgärder som förbud eller föreläggande. Det kan till exempel handla om att förbjuda försäljning av felmärkta livsmedel. Vi är också skyldiga att göra en åtalsanmälan när livsmedelsföretagaren inte har följt livsmedelslagstiftningen. Om det finns risk för människors hälsa kan miljökontoret stänga verksamheten.


För uppföljande inspektioner, förelägganden och förbud får du som livsmedelsföretagare betala en avgift för extra offentlig kontroll.


Sidan uppdaterades 2017-02-17 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun