Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Våga fråga om kemikalier

  • Ingen giltig användare vald.

Det kan tyckas vara en självklarhet att varor inte innehåller farliga ämnen, men så enkelt är det inte. Konsumenter har rätt att få information från butiken om en vara innehåller särskilt farliga ämnen. När du som konsument ställer frågor om varor du köper bidrar du till att företagen i högre utsträckning uppmärksammar sitt ansvar för varorna de saluför.

Våga fråga!

När ett kemiskt ämne finns i en vara kan det under vissa omständigheter frigöras från varan. Det kan ske under tillverkningen, när den används eller när den blir till avfall.


EU:s kemikaliemyndighet har tagit fram en lista som kallas kandidatförteckningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där listas särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen har egenskaper som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa eller på miljön.


För att förenkla för dig att våga fråga om kemikalier har vi på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en talongPDF (pdf, 183 kB) som du själv kan skriva ut, fylla i och lämna till butiken. Det kan också vara klokt att helt undvika vissa varor. Till exempel de som luktar starkt av kemikalier eller parfym, har en fet beläggning eller är gjorda av mjukplast.

Ämnen utanför kandidatförteckningen

Tyvärr är inte alla ämnen som kan ha negativa effekter på människor eller på miljön med på kemikalieförteckningen. Detta gäller till exempel för antibakteriella ämnen som omfattas av en annan lagstiftning. De vanligaste antibakteriella ämnena är silver och triclosan. Både silver och triclosan är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Användningen av silver och triclosan har även visat sig leda till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Undvik därför varor som marknadsförs som antibakteriella, för både miljön och hälsans skull.

Barn med badanka i plast

Foto: Helen Malmqvist

Din rättighet som konsument

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns med på kandidatförteckningen har du laglig rätt att få veta detta inom 45 dagar från det att du frågat. Konsumentens rätt att få svar gäller varor enligt definitionen i Reach, EU:s kemikalielagstiftning. Som varor räknas till exempel textilier, möbler, skor, sportutrustning, leksaker och elektronikutrustning.

 

Kemiska ämnen tillsätts för att ge varorna vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om att göra en plast mjuk, ett tyg mindre brandfarligt eller att ge varan en blank metallyta. Rätten att få information gäller endast varor och inte det som i lagstiftningen kallas för blandningar. Exempel på blandningar är färger, tvättmedel, medicin, smink och schampo.

Din skyldighet som försäljare

Som försäljare behöver du ha kontroll över om varorna innehåller särskilt farliga ämnen upptagna på kandidatförteckningen, ställa krav på leverantörer och kanske göra egna stickprovskontroller. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalier genom olika projekt. Ett av dessa är att dela ut blanketter som kunder kan fylla i och lämna till butiken när de undrar över kemikalieinnehållet i någon vara.

Vad ska du göra om du får en fråga från en kund? 


  1. Se till så att du får kundens kontaktuppgifter om du inte kan svara på frågan direkt.
  2. Kontakta leverantören eller huvudkontoret. Berätta för dem att en kund har frågat om en vara innehåller något ämne på kandidatförteckningen.
  3. När leverantören eller huvudkontoret har tagit fram ett svar kontaktar du kunden. Ni har 45 dagar på er att svara på kundens fråga.


Du är självklart välkommen att kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om du har några frågor.

Sidan uppdaterades 2019-04-23 av Linn Bendahl

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun