Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Våga fråga om kemikalier

Som konsument har du rätt att få information från butiker ifall du undrar om en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Det enda du behöver göra är att fråga. Samtidigt bidrar du till att företagen uppmärksammas på sitt ansvar för varorna de säljer.

Våga fråga

Kandidatförteckningen är en lista framtagen av EU:s kemikaliemyndighet. Där listas särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen har egenskaper som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa eller på miljön.

Kandidatförteckningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns med på kandidatförteckningen har du laglig rätt att få veta detta inom 45 dagar. Det du behöver göra är att ställa frågan till företaget - antingen direkt i butik eller via Kemikalieappen.

Bild som visar en smart telefon med kemikalieappens logga.

Kemikalieappen. Källa: Sveriges konsumenter.

Kemikalieappen

I Kemikalieappen kan du scanna en streckkod och få information om en vara innehåller särskilt farliga ämnen. Du kan också ställa en fråga om en varas kemikalieinnehåll till ett företag direkt i appen.

 

Appen bygger på att företag lägger in information i en databas som är kopplad till appen. Syftet är att underlätta både för konsumenter och företag. Konsumenten får information och företagen får en väg att nå ut med informationen.

 

Det är den ideella organisationen Sveriges konsumenter som står bakom appen, som finns tillgänglig både för Android- och IOS-telefoner.

Kemikalieappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bild som visar hur kommunens Våga fråga-talong ser ut.

Hässleholms kommuns Våga fråga-talong

Använd miljöavdelningens våga fråga-talong

Miljöavdelningen har tagit fram en talong som du själv kan skriva ut, fylla i och lämna till butiken.

Talong Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 183 kB)

Därför är det viktigt att våga fråga

Kemiska ämnen som finns i varor kan under vissa omständigheter frigöras från varorna. Det kan ske under tillverkningen, när varan används eller när den blir till avfall.


Ämnen utanför kandidatförteckningen

Tyvärr är inte alla farliga ämnen med på kandidatförteckningen. Det gäller bland annat antibakteriella ämnen, som silver och triclosan. Båda är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan även leda till att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Undvik därför varor som marknadsförs som antibakteriella, för både miljön och hälsans skull.


Sidan uppdaterades