Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde

Dricksvattnet är en av våra viktigaste naturtillgångar. För att vi ska ha tillgång till rent dricksvatten idag och i framtiden finns vattenskyddsområden runt de kommunala dricksvattentäkterna.

Tyringe vattenskyddsområde

Tillstånd krävs i vattenskyddsområden

I Hässleholms kommun finns 18 vattenskyddsområden. Du kan se var de ligger i Naturvårdsverkets kartor.

Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .


För att skydda vattnet krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom samtliga vattenskyddsområden.

Du ansöker om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Ansök om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde Pdf, 380 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 380 kB)


För privatpersoner gäller stor aktsamhet vid spridning av kemiska bekämpningsmedel. Inom Ignaberga vattenskyddsområde, som även omfattar stora delar av Vinslövs samhälle, är det förbjudet för privatpersoner att använda kemiska bekämpningsmedel utomhus.

Riktlinjer för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom de kommunala vattenskyddsområdena.

Riktlinjer för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom de kommunala vattenskyddsområdena Pdf, 267 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 267 kB).


För bedömning av riskerna med olika preparat använder vi Sveriges Lantbruksuniversitets program MACRO-DB. Programmet simulerar risken för utlakning till grundvatten och ytvatten och visar om det är möjligt att använda ett preparat på en viss plats, vid en viss tidpunkt, på en viss gröda, i en viss dosering utan läckage. Simuleringsverktyget körs i två olika steg.


Du kan läsa mer om programmet eller själv testa dina preparat på Sveriges Lantbruksuniversitets webbplats.

Sveriges Lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantbruksspruta

Sidan uppdaterades