Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Bilen

När du använder din bil använder du automatiskt kemikalier. Bilen behöver fyllas med kemiska produkter i form av bränsle, batteri, kylar- och spolarvätska. Den tvättas med bilschampo och avfettningsmedel som löser upp föroreningar som sedan rinner iväg med tvättvattnet och kan orsaka föroreningar.

Välj biltvätten

När du tvättar din bil löser bilschampot upp olja, tungmetaller, rostskyddsmedel, asfaltrester och andra föroreningar som rinner iväg med tvättvattnet tillsammans med schampot och eventuella andra tvättkemikalier. I en biltvätt med en bra oljeavskiljare och eventuellt ytterligare rening tas föroreningarna omhand.


Tvättar du däremot bilen på gatan eller på garageuppfarten rinner det förorenade vattnet rakt ner i en dagvattenbrunn och därifrån orenat ut i närmaste vattendrag. Därför ska du tvätta din bil i en biltvätt. Antingen i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall med bra rening. Det finns biltvättar som är miljömärkta med Svanen.  


Genom att tvätta bilen smart värnar du både miljön och människors hälsa. Rena sjöar med mycket fisk och rent badvatten är belöningen. Dessutom följer du lagen. Enligt miljöbalken ska du nämligen alltid förebygga skada på hälsa och miljön. I yrkesmässig verksamhet ska du dessutom använda bästa tillgängliga teknik.

Kom-ihåg-lista!

  • Tvätta din bil i en biltvätt eller gör-det-själv-hall avsedd för biltvättar - då renas tvättvattnet från föroreningar.
  • Välj miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Fundera över när du kan låta bilen stå och välja andra färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik!


Se Svenskt Vattens film om biltvätt nedan.

Miljönämndens riktlinjer för fordonstvättar 

Miljönämndens riktlinjer för fordonstvättarPDF (pdf, 1008 kB) anger vilka krav som gäller för fordonstvättarna i Hässleholms kommun.

Miljöbilar

Miljöbilar drivs med förnybara drivmedel, alltså bränslen som inte är fossila utan istället är framställda från biologiska råvaror så som organiskt avfall, spannmål eller slam från avloppsreningsverk. Miljöbilar är ett mer klimatsmart alternativ än andra bilar och har låga koldioxid- och partikelutsläpp, vilket är bättre både för hälsan och för miljön.

 

El, etanol och biogas räknas som förnybara drivmedel men för att elbilen verkligen ska ge en miljövinst behöver elen produceras av förnybara energikällor. En mycket bränslesnål bensin- eller dieselbil kan också klassificeras som en miljöbil. Under mer information längst ner på sidan hittar du länkar till mer läsning om miljöbilar, förnybara bränslen och andra transportalternativ.

Tankställen och laddstolpar

I Hässleholm finns tankställen för både fordonsgas och etanol. Tankstället för fordonsgas finns på Norra Kringelvägen 70 (vid Göinge Bil).


Etanol finns på flera bensinstationer i kommunen. För elfordon finns det två laddplatser i parkeringsgaraget under Hässleholms Kulturhus (infart från Andra Avenyen). Du måste betala för att stå på parkeringsplatsen men strömmen är än så länge gratis. Det finns inga laddsladdar på plats så tänk på att ta med dig din egen sladd.

Sidan uppdaterades