Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Bilen

  • Ingen giltig användare vald.

När du använder din bil använder du automatiskt kemikalier. Bilen behöver fyllas med kemiska produkter i form av bränsle, batteri, kylar- och spolarvätska. Den tvättas med bilschampo och avfettningsmedel som löser upp föroreningar som sedan rinner iväg med tvättvattnet och kan orsaka föroreningar.

Välj biltvätten

När du tvättar din bil löser bilschampot upp olja, tung-metaller, rostskyddsmedel, asfaltrester och andra föroreningar som rinner iväg med tvättvattnet tillsammans med schampot och eventuella andra tvättkemikalier. Om du tvättar bilen på gatan eller på garageuppfarten rinner det förorenade vattnet ner i en dagvattenbrunn som egentligen bara är till för regnvatten.

Tvättvattnet kan orsaka skada

Tvättvattnet som runnit ner i dagvattenbrunnen leds slutligen ut i en bäck eller sjö, där både växter och djur kan ta skada. Föroreningarna kan också påverka våra möjligheter att bada eller fiska i dessa vatten. Därför ska du tvätta din bil i en biltvätt, antingen i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall. Där leds tvättvattnet inte ut i dagvattenbrunnar utan går via en oljeavskiljare till ett reningsverk där många av föroreningarna tas bort innan vattnet släpps ut i sjöar och vattendrag. Se Svenskt Vattens film om biltvätt nedan.

Miljönämndens riktlinjer för fordonstvättar 

Miljönämndens riktlinjer för fordonstvättarPDF (pdf, 1007.6 kB) anger vilka krav som gäller för fordonstvättarna i Hässleholms kommun.


Enligt miljönämndens riktlinjer får man i undantagsfall spola av lera, grus eller damm från privatfordon utan att använda tvättkemikalier. Fordonet bör då stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande och det får inte heller finnas vattentäkter i närheten som kan påverkas. Du ska helst stå på plan gräsbevuxen mark när du spolar av bilen, men en grusplan kan också vara godtagbart.

Tips för att vara miljövänlig!

  • Tvätta din bil i en biltvätt eller gör-det-själv-hall avsedd för biltvättar.
  • Välj miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Fundera över när du kan låta bilen stå och välja andra färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik!

Miljöbilar

Miljöbilar drivs med förnybara drivmedel, alltså bränslen som inte är fossila utan istället är framställda från biologiska råvaror så som organiskt avfall, spannmål eller slam från avloppsreningsverk. Miljöbilar är ett mer klimatsmart alternativ än andra bilar och har låga koldioxid- och partikelutsläpp, vilket är bättre både för hälsan och för miljön.

 

El, etanol och biogas räknas som förnybara drivmedel men för att elbilen verkligen ska ge en miljövinst behöver elen produceras av förnybara energikällor. En mycket bränslesnål bensin- eller dieselbil kan också klassificeras som en miljöbil. Under mer information längst ner på sidan hittar du länkar till mer läsning om miljöbilar, förnybara bränslen och andra transportalternativ.

Bil tankas med biogas

Foto: Helen Malmqvist

Tankställen och laddstolpar

I Hässleholm finns tankställen för både fordonsgas och etanol. Tankstället för fordonsgas finns på Norra Kringelvägen 70 (vid Göinge Bil) och där kan du tanka Biogas 50. Biogas 50 består av minst 50 procent biogas som har producerats i någon av de närliggande biogasanläggningarna.

Vill du minska din miljöpåverkan ytterligare kan du kontakta gasleverantören för att få mer information om Biogas 100.

 

Etanol finns på flera bensinstationer i kommunen. För elfordon finns det två laddplatser i parkeringsgaraget under Hässleholms Kulturhus (infart från Andra Avenyen). Du måste betala för att stå på parkeringsplatsen men strömmen är än så länge gratis. Det finns inga laddsladdar på plats så tänk på att ta med dig din egen sladd.

Sidan uppdaterades 2019-09-10 av Joakim Wåhlander