Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Kemikalier i vardagen

  • Ingen giltig användare vald.

I din vardag utsätts du för tusentals olika kemikalier. I första hand tänker du kanske på kemiska produkter som används för städning, målning och biltvätt, eller på medel som används för att bekämpa ogräs och skadeinsekter. Men även när du äter, har på dig kläder, kör bil eller sover utsätts du för kemikalier som utsöndras från föremål i din omgivning.

Vi har i Sverige lagar och förordningar för att skydda människa och miljö från skadliga kemikalier. Det finns också ett nationellt miljökvalitetsmål om en giftfri miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är Kemikalieinspektionen (KemI) som ansvarar för detta mål.


De flesta kemikalieregler bestäms inom EU och gäller alla medlemsländer. När det gäller kemiska produkter, alltså produkter som består av ett eller flera kemiska ämnen, finns det många regler för vad som får säljas till konsumenter. När det gäller kemiska ämnen i varor har vi inte kommit lika långt, även om det står både i produktsäkerhetslagen och i miljöbalken att varor som säljs till allmänheten ska vara säkra. Det är alltså till stor del upp till dig som konsument att själv välja bort produkter som kan innehålla skadliga kemikalier. Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga kemikalier. Som konsument har du rätt att få veta om det du köper innehåller sådana kemikalier. Läs mer om detta på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens sida Våga fråga om kemikalier.

Information till dig som är näringsidkare

För företag gäller ofta särskilda regler. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm har tillsyn över företag som hanterar, tillverkar, överlåter eller använder kemikalier. Syftet med tillsynen är att motverka skador på miljön eller på människors hälsa.


Du kan läsa mer om vad som gäller för cisterner, köldmedier och bekämpningsmedel på kommunens sidor om tillstånd, regler och tillsyn.

Vad säger lagen?

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller alla som gör något som faller inom miljöbalkens tillämpningsområde. Hänsynsreglerna innefattar bland annat försiktighetsprincipen, som säger att man är skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Produktvalsprincipen finns också med i miljöbalken. Den innebär att man ska välja det minst miljöpåverkande alternativet.

Många vanliga kemikalier som du använder hemma klassas som farligt avfall när det är dags att slänga dem, till exempel nagellack, parfym, batterier och färgrester. Läs mer om hur farligt avfall ska hanteras under Sorteringsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Hässleholm Miljö AB:s hemsida.

Sidan uppdaterades 2019-04-23 av Linn Bendahl

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun