Hässleholms kommun

Reservera tomt

Du får reservera en tomt i tre månader. Inom dessa tre månader måste du lämna in en komplett bygglovsansökan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (bygglovsavdelningen).

Så reserverar du en tomt

När du känner dig redo att reservera en tomt, anmäler du det till tomtansvarig på tekniska förvaltningen. Du som ska köpa tomten, måste vara den som reserverar den.


Du anmäler intresse via e-post eller telefon. Då ska du meddela ditt namn, din adress, telefonnummer, e-post samt fastighetsbeteckning på den tomt du vill reservera.

Du får sedan tillbaka ett bekräftelsebrev där det bland annat står vilken tomt som du har reserverat, samt hur lång din reservationstid är.

Behålla reservation

Har du inte lämnat in ansökan i tid, eller om du lämnat in en ansökan som inte är komplett, går tomten automatiskt tillbaka till oss. Inget meddelande skickas till dig om det.

Tänk på att om du flyttar eller byter adress, måste du anmäla din nya adress till tomtansvarig för att kunna behålla din köplats/reservation.

Våra register är offentliga och dina uppgifter kan komma att lämnas ut till dem som efterfrågar dem.

Bevilja bygglov

Lämnar du in en komplett ansökan i tid till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, behandlar vi den och sedan får du ett beviljat bygglov. Tiden för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens handläggning räknas inte in i reservationstiden, så länge din ansökan är komplett.

När du får ditt bygglov beviljat är det dags att köpa tomten.

Köpa tomt.

Köplats till tomt

Är du intresserad av en tomt som redan är reserverad av någon annan, har du möjlighet att ställa dig i kö för den tomten. Om reservation upphör går turen till den som står närmast i kö och denne kontaktas.

Du får inte ha en tomt reserverad och stå i kö på en annan samtidigt. Du får inte heller överlåta din reservation till någon annan.

Karta över lediga och planerade villatomter Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: