Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Magnetfält

  • Ingen giltig användare vald.

Miljökontoret tillämpar försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält vid anläggning av nya elanläggningar och byggnader. Det innebär att man redan vid planeringen strävar efter att utforma och placera byggnader m.m. så att exponeringen begränsas.

Vid miljökontorets arbete med bygglovsgranskning används värdet 0,2 µT (mikrotesla, en miljondels tesla) som bedömningsgrund vid nybyggnationer.


Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer information om magnetfält och hälsorisker.

Sidan uppdaterades 2016-08-23 av Ida Gundersen

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun