Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Vedeldning

  • Ingen giltig användare vald.

Visa hänsyn mot dina grannar. Felaktig eldning eller en dålig eldstad kan leda till ofullständig förbränning och då bildas hälsofarliga ämnen. Elda inte avfall. I Hässleholms kommun finns riktlinjer för vedeldning som du kan läsa om här.

Riktlinjer för vedeldning i Hässleholms kommun

Tabbel som redogör för de riktlinjer som gäller för eldning med ved och pellets i Hässleholms kommun

Definitioner i riktlinjerna

Lokaleldstad: Eldstad som används för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, till exempel braskamin, kakelugn och öppen spis.
Fastbränslepanna: Panna som eldas med ved eller pellets och som används för huvudsaklig uppvärmning av en bostad.
Kamin för basuppvärmning: Pelletskamin eller annan liknande kamin som är gjord för att värma upp mer än det utrymme där eldstaden är placerad.
Miljögodkänd eldstad: Eldstad som är testad och uppfyller utsläppskrav i Boverkets byggregler. Kallas även typgodkänd eldstad.
Trivseleldning: Eldning för tillfälligt värmetillskott som innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen och inte heller för basuppvärmning.


Observera att miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om begränsningar eller förbud trots att riktlinjerna följs om miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att din eldning innebär en olägenhet för närboende.

Vad säger lagen?

Enligt 6 § i Hässleholms kommuns hälsoskyddsföreskrifter får lufttillförseln vid eldning inte vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (så kallad pyreldning). Bränslet ska ha en fukthalt på högst 25 procent och det ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.


Innan du installerar en ny eldstad, eller gör väsentliga ändringar i den befintliga, ska du göra en anmälan till
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Den nya anordningen ska klara kraven i Boverkets byggregler (BBR) angående högsta tillåtna värden för utsläpp från fastbränsleeldning. Dessa regler ändras nu för att anpassas till EU:s ekodesigndirektiv.
Övergångsreglerna upphör 1 oktober 2019.


Sidan uppdaterades 2019-07-30 av Åsa Bjerstedt