Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63


Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Luften utomhus

  • Ingen giltig användare vald.

Luften i Hässleholm bedöms vara förhållandevis god. I Hässleholms tätort finns dock en risk för höga halter av partiklar. Dessa patiklar kommer främst från småskalig uppvärmning som vedeldning, men även från trafik och en mindre del från industrier. Partiklar kan orsaka olika typer av negativa hälsoeffekter.

Luftföroreningar påverkar människor bland annat genom ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Den totala kostnaden för miljö- och hälsoeffekter på grund av föroreningar i luften uppskattas i Sverige årligen till miljardbelopp.


Du kan själv bidra till att förbättra luftkvaliteten i kommunen genom att se till att din vedpanna eller kamin har så låga utsläppshalter av föroreningar som möjligt samt att elda på ett sätt som minskar mängden farliga ämnen till luften. Läs mer på vår sida om vedeldning. Du kan även ställa bilen hemma när du har möjlighet. Läs gärna även vilka regler som gäller för tomgångskörning.

Sidan uppdaterades 2016-08-23 av Ida Gundersen

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube