Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Fukt och mögel

  • Ingen giltig användare vald.

Mögel förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring (till exempel trä, smuts och damm) kan mögel börja växa inomhus. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak eller golv, eller otillräcklig ventilation.

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för att kemiska ämnen hamnar i luften. Dessa faktorer kan ge hälsoproblem som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner.


Riskerna med fukt- och mögelskador är dock inte helt klarlagda. Personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får i högre grad än andra problem då de vistas i fukt- och mögelskadade miljöer. Barn och ungdomar är också extra känsliga.


Undersökningar

Miljökontoret kan ställa krav på undersökningar vid misstanke om mikroorganismer på svåråtkomliga ytor eller i byggnadskonstruktionen, och om en det inte räcker med att bara se med ögonen att det finns ett problem.


Ibland kan provtagning vara motiverat för att bekräfta förekomsten av fukt eller mikroorganismer. Prover kan även behövas för att konstatera en skadas omfattning. Undersökningar kan också behöva göras för att hitta källan till mikrobiell lukt och för att utreda orsaken till lukten.


Sanering

Saneringsarbete bör ske fackmässigt av ett saneringsföretag. Innan en byggnad saneras eller åtgärdas ska fastighetsägaren eller den som ansvarar för åtgärderna försäkra sig om att arbetet bedrivs så att inte olägenheter uppkommer.


Problem med fukt och mögel i bostaden

Om du misstänker att du har fukt- eller mögelskador i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda fukt- och mögelskador. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till miljökontoret.

Sidan uppdaterades 2016-08-23 av Ida Gundersen

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun