Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Hälsoskydd och inomhusmiljö

  • Ingen giltig användare vald.

Vi människor tillbringar en stor del av vår tid inomhus, hemma, men även på jobbet, i förskolan eller i skolan. Det finns många faktorer i vår inomhusmiljö som kan påverka hur vi mår. Kontakta i första hand din fastighetsägare om du har problem med inomhusmiljön.

Problem med inomhusmiljön i bostaden

Inomhusmiljön påverkas av byggnadens utformning, installationer, materialval samt hur lokalen används, underhålls och vårdas. Har du problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning och åtgärder kan du lämna ditt klagomål till miljökontoretPDF (pdf, 294.9 kB).

 

Många olika faktorer i inomhusmiljön samverkar och kan påverka hur vi mår. Viktiga faktorer är temperatur, buller, radon, fukt, belysning och luftens innehåll av olika ämnen. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av till exempel kön, ålder, känslighet och livsstil.

 

Hygienlokaler

Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna miljökontoret redan när verksamheten planeras. Vi kan ge information om hygien och lokalens inredning. För vissa typer av hygienlokaler krävs en anmälan till miljönämnden innan verksamheten tas i bruk.

Självservice

Sidan uppdaterades 2018-05-22 av Linn Bendahl

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun