Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Avgifter

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Alla fastighetsägare och andra som är berörda av en förrättning kallas sakägare.

Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna med antingen ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Timpris 2018

För förrättningar som debiteras efter löpande räkning finns följande tre timtaxor:


Förrättningslantmätare....................................1 550 kronor/tim

Biträdande handläggare..................................1 150 kronor/tim Mätningsingenjör..............................................1 420 kronor/tim

 

Utöver löpande timtaxa tas även följande avgifter ut:

 

Grundbelopp.....................................................3 400 kronor

Tilläggsbelopp 3-5 fastigheter.........................2 400 kronor

Tilläggsbelopp 6 fastigheter eller fler.............5 000 kronor

 

Taxorna gäller från 2018-02-01

 

Sidan uppdaterades 2018-01-31 av Åsa Håkansson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube