Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Avgifter

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Alla fastighetsägare och andra som är berörda av en förrättning kallas sakägare.

Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna med antingen ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Timpris 2020

För förrättningar som debiteras efter löpande räkning finns följande tre timtaxor:


Timtaxa

Förrättningslatmätare

1 700 kronor/timme

Biträdande handläggare

1 200 kronor/timme

Mätningsingenjör

1 500 kronor/timme


Utöver löpande timtaxa tas även följande avgifter ut:


Övriga avgifter

Grundbelopp

3 600 kronor

Tilläggsbelopp 3-5 fastigheter

2 600 kronor

Tilläggsbelopp 6 fastigheter eller fler

5400 kronorSidan uppdaterades 2020-05-15