Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Ansökan om lantmäteriförrättning

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Ansökan om lantmäteriförrättning kan göras av en behörig fastighetsägare, en köpare eller rättighetshavare

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan, så kan vi göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder.


Digital ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning kan nu göras digitalt med hjälp av E-legitimation via följande länk:

E-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan kan även göras på en blankett som du kan beställa hos oss på lantmäterimyndigheten. Du kan också ladda ner blanketten till din dator genom att klicka på någon av länkarna nedan.


Blankett för ansökan om lantmäteriförrättning


Ansökan ska undertecknas innan den skickas in till lantmäterimyndigheten.


Blanketten skickas tillsammans med övriga handlingar såsom karta, köpe- eller gåvohandling till följande adress:


Hässleholms kommun

Lantmäterimyndigheten

281 80 HässleholmSidan uppdaterades 2018-01-04 av Åsa Håkansson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube