Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Fastighetsinformation, fastighetsregister

I fastighetsregistret finns bland annat uppgifter om vem som äger en viss fastighet, hur stor en fastighet är, vilka planer som finns för området och vilka rättigheter som är knutna till fastigheten, exempelvis servitut.

Fastighetsindelningen är en förutsättning för att samhällsplanering, folkbokföring och fastighetstaxering med mera ska fungera. Därför är fastighetsregistret ett viktigt verktyg.


Registret är nationellt, och där finns uppgifter från lantmäteri- och inskrivningsmyndigheterna samt Skatteverket samlade.

Fastighetsregister

Du är välkommen att höra av dig till Kontaktcenter på telefon 0451- 26 70 00 om du har frågor rörande fastighetsregistret.

Du kan även skicka e-post till lantmäteriet.

E-post till lantmäteriet

Adressregister och byggnadsregister

För frågor om adressregister eller byggnadsregister är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter på telefon 0451-26 70 00.

Fastighetstaxering

Om du har frågor om fastighetstaxering ska du vända dig till Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller besöka deras hemsida.
Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades