Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Adressättning

  • Ingen giltig användare vald.

Information om hur gator och kvarter får nya namn, hur en adress är uppbyggd och vad lägenhetsregistret innehåller.

Namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av stadsbyggnadskontoret, ofta i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Byggnadsnämnden fattar sedan beslut i dessa ärenden.


Adressättning

En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater och består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn, på landsbygden ett trakt- eller bynamn. Adressplats är alltid ett nummer ibland kompletterat av en bokstav. 


Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet vara försedd med ett lägenhetsnummer. Fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.


Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet.


Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnummer information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.


Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistretPDF (pdf, 393.6 kB)Sidan uppdaterades 2015-06-08 av Anna Nordström

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun