Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Adressättning

Här hittar du information om hur gator och kvarter får nya namn, hur en adress är uppbyggd och vad lägenhetsregistret innehåller.

Namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, ofta i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattar sedan beslut i dessa ärenden.


Adressättning

En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater och består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn, på landsbygden ett trakt- eller bynamn. Adressplats är alltid ett nummer ibland kompletterat av en bokstav. 

Ansökan om adressättning. Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 170 kB)


Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet vara försedd med ett lägenhetsnummer.

Fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.


Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet.


Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnummer information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 550 kB)Sidan uppdaterades