Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Fastigheter och lantmäteri

Om du har frågor som rör fastigheter i Hässleholms kommun, till exempel vem som äger en fastighet och om det finns något servitut eller var fastighetsgränsen går, är du välkommen att kontakta Lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att nybilda och ombilda fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan, föra fastighetsregister, uppdatera kartor och att säkerställa att mark får användas för olika behov.

Myndigheten handlägger lantmäteriförrättningar som till exempel avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning inom Hässleholms kommun.

Om din fastighet ligger utanför Hässleholms kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet, telefon 0771-636 363.

Lagfart och annan inskrivning

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut, ska du vända dig till statliga Lantmäteriets fastighetsinskrivning på telefon 0771-636 363. Du kan även besöka deras hemsida.
Lantmäteriets fastighetsinskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetstaxering

Om du har frågor om fastighetstaxering ska du vända dig till Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller besöka deras hemsida.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om din fastighet

Vill du reda ut oklarheter kring din fastighet? Med det statliga lantmäteriets e-tjänst Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet.

Tjänsten kräver e-legitimation.

Min fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Historiska kartor

Är du intresserad av historiska kartor?

Statliga lantmäteriet har en av världens största kartskatter. I deras digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628.

Historiska kartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades