Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till

Fastigheter och lantmäteri

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Om du har frågor som rör fastigheter i Hässleholms kommun, till exempel vem som äger en fastighet, om det finns något servitut eller var fastighetsgränsen går, är du välkommen att kontakta Lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att nybilda och ombilda fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan, föra fastighetsregister, ajourhålla kartor och att säkerställa att mark får användas för olika behov.

Myndigheten handlägger lantmäteriförrättningar som till exempel avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning inom Hässleholms kommun.

Om din fastighet ligger utanför Hässleholms kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet, telefon 0771-636 363.

Lagfart och annan inskrivning

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut, ska du vända dig till statliga Lantmäteriets Fastighetsinskrivning på telefon 0771-636 363. Du kan även besöka deras hemsida på adressen http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetstaxering

Om du har frågor om fastighetstaxering ska du vända dig till Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller besöka deras hemsida på adressen http://www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades 2018-10-02 av Helén Clargården

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun