Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Anmälan/ansökan

En anmälan om installation av värmepumpsanläggningPDF (pdf, 597.4 kB) ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas. Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillståndPDF (pdf, 597.4 kB). Det är inte säkert att du får lov att installera den anläggning du önskar om du bor inom ett vattenskyddsområde.

På en karta ska den planerade platsen för kollektorslang eller borrhål ritas ut. Vattenbrunnar, vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen ska också finnas med.


Borrar ni på annans mark eller närmre än tio meter från grannen kommer din anmälan att skickas till fastighetsägaren eller grannen för att få deras synpunkter.

 

En avgift tas ut för handläggningen enligt nedan (2019):

Bergvärme 1-3 borrhål

4 630 kr

Bergvärme >3 borrhål

Timavgift 926 kr/ timme

Ytjordvärme

2 778 kr

Anläggningar för mycket stora värmepumpar (>10 MW uttagen eller tillförd effekt

12 964 kr

Övriga anläggningar

4 630 kr

Självservice

Sidan uppdaterades 2019-10-23 av Linn Bendahl