Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Anmälan eller ansökan

En anmälan om installation av värmepumpsanläggning ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas. Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillstånd. Det är inte säkert att du får lov att installera den anläggning du önskar om du bor inom ett vattenskyddsområde.

Ansökan och anmälan om värmepump Pdf, 463 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 463 kB)


På en karta ska den planerade platsen för kollektorslang eller borrhål ritas ut. Vattenbrunnar, vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen ska också finnas med.


Borrar du på annans mark eller närmre än tio meter från grannen kommer din anmälan att skickas till fastighetsägaren eller grannen för att få deras synpunkter.


En avgift tas ut för handläggningen enligt nedan (2022):

Bergvärme 1-3 borrhål

- utanför vattenskyddsområde
- inom vattenskyddsområde


5 315 kr
8 504 kr

Bergvärme >3 borrhål

Timavgift 1 063 kr/ timme

Ytjordvärme
- utanför vattenskyddsområde
- inom vattenskyddsområde


3 189 kr
4 252 kr

Anläggningar för mycket stora värmepumpar (>10 MW uttagen eller tillförd effekt)

14 882 kr

Övriga anläggningar
- utanför vattenskyddsområde
- inom vattenskyddsområde


5 315 kr
6 378 kr

Sidan uppdaterades