Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Uppvärmning

Det finns flera sätt att värma upp ett hus på. Om du ska välja fjärrvärme, solenergi, pellets, värmepump, elupp­värmning, ved eller olja beror på var du bor, ekonomi samt hur ditt hus är uppbyggt. Det finns både för- och nackdelar med de olika uppvärmnings­sätten.

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, antingen genom element eller en golvvärmeslinga. Till ett vattenburet system kan olika värmekällor kopplas som värmepumpar, ved- och pelletspannor eller solvärme. 


Vissa installationer kräver anmälan. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för information.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Byta uppvärmningskälla

Vid byte av uppvärmningskälla från fastbränsle eller olja till exempelvis värmepump, kan ventilationen och uppvärmningen i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått behöva förbättras för att undvika framtida fuktskador. Även ventilationen i övriga huset kan behöva ses över om huset har självdragsventilation. Luftomsättningen i huset minskar då den syreförbrukande uppvärmningen (förbränning av olja, ved, pellets, flis) byts mot en värmepump.


Försämrad luftomsättning kan även medföra ökad radonhalt och därför bör radonmätning göras i huset, även om det redan finns en mätning sedan tidigare.

Radon

Sidan uppdaterades