Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Uppvärmning

Det finns flera olika sätt att värma upp sitt hus på. Om du ska välja fjärrvärme, solenergi, pellets, värmepump, elupp­värmning, ved eller olja beror på var du bor, ekonomi samt hur ditt hus är uppbyggt. Det finns olika för- och nackdelar med de olika uppvärmnings­sätten.

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, antingen genom en radiatorkrets (element) eller en golvvärmeslinga. Till ett vattenburet system kan olika värmekällor kopplas som värmepumpar, ved- och pelletspannor eller solvärme. Numera är det inte lika vanligt med oljepannor och elpannor, som ger både dyr och mindre miljövänlig värme.


Vissa installationer kräver anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken. Kontakta stadsbyggnadskontoret respektive miljökontoret för information.

Att byta uppvärmningskälla

Vid byte av uppvärmningskälla från fastbränsle eller olja till värmepump exempelvis, kan ventilationen och uppvärmningen i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått behöva förbättras för att undvika framtida fuktskador. Även ventilationen i övriga huset kan behöva ses över om huset har självdragsventilation. Luftomsättningen i huset minskar då den syreförbrukande uppvärmningen (förbränning av olja, ved, pellets, flis) byts mot en värmepump.


Försämrad luftomsättning kan även medföra ökad radonhalt och därför bör radonmätning göras i huset, även om det redan finns en mätning sedan tidigare. Mer om radon kan du läsa på miljökontorets sidor om radon.

Sidan uppdaterades 2016-08-23 av Ida Gundersen

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun