Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Stöd att söka

Det finns stöd att söka för energiinvesteringar både för dig som privatperson och för företag.

 

Hus med solceller

Foto: Caroline Wendel, Miljökontoret

För råd om olika sorters stöd kontakta energi- och klimatrådgivaren Caroline Wendel, 0451-26 83 29.

 

Privatperson

 

Rot-avdrag

Avdrag kan göras med 30 procent av arbetskostnaden för exempelvis byte av värmesystem och renoveringsarbete för minskat energiläckage i din bostad. Frågor om Rot-avdrag besvaras av Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Stöd för installation av solceller

Stödet gäller både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är högst 30 procent till samtliga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen ska vara slutförd senast den 31 december 2020.

Läs mer om solcellsstödet och hur du ansöker på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Företag


Ekonomiskt stöd för energikartläggning

Små och medelstora företag kan söka stöd för att genomföra en energikartläggning. Företaget kan få ekonomiskt stöd som täcker max 50 % av kostnaden för energikartläggningen, max 50 000 kr. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Stödet kan sökas fram till 30 april 2019.


För att se hur mycket stöd företaget kan få samt för mer information, besök Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Företag kan kontakta sitt regionala energikontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få hjälp före, under och efter energikartläggningen. Det finns också möjlighet att få hjälp med att söka stödet.


Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Små och medelstora företag kan söka stöd för att genomföra olika typer av studier inför framtida investeringar för att minska energianvändningen i företaget. För att kunna söka stödet ska företaget ha genomfört en energikartläggning som motsvarar de krav som energimyndigheten ställer för att vara berättigad till energikartläggningsstöd.

Läs mer på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stöd för installation av solceller

Stödet gäller både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är högst 30 procent till samtliga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen ska vara slutförd senast den 31 december 2020.

Läs mer om solcellsstödet och hur du ansöker på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Klimatklivet – Stöd för lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka stödet. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stöd till landsbygden

 

Landsbygdsprogrammet har en speciell pott med pengar som ska användas för att stödja projekt som kan bidra till att:

 

  • öka produktion och användning av förnybar energi
  • minska klimatpåverkan från jordbruket
  • underlätta jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat.

 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

EU-projekt

 

Det finns flera möjligheter att söka EU-pengar för olika typer av energiprojekt. Se om något passar just ert företag på den svenska webbplatsen för alla EU-programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan uppdaterades 2019-02-07 av Caroline Wendel

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun