Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Stöd att söka

Det finns stöd att söka för energiinvesteringar både för dig som privatperson och för företag. Här nedan finns ett urval.

Hus med solceller

Foto: Caroline Wendel, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

För råd om olika sorters stöd, kontakta energi- och klimatrådgivaren Caroline Wendel, 0451-26 83 29.

Privatperson


Rot-avdrag

Avdrag kan göras med 30 procent av arbetskostnaden för exempelvis byte av värmesystem och renoveringsarbete för minskat energiläckage i din bostad. Frågor om Rot-avdrag besvaras av Skatteverket.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Investeringsstöd för installation av solceller

Det fanns tidigare ett bidrag för att installera solceller, som kunde sökas av företag, organisationer och privatpersoner. Stödnivån låg på 20 procent av investeringskostnaden.


Sista ansökningsdagen var 7 juli.
Läs mer om det tidigare solcellsstödet på Energimyndighetens hemsida. Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Investeringsstöd för lagring av egenproducerad elenergi

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el och som är ansluten till elnätet.

Bidragsnivån ligger på 60 % av investeringskostnaden, maximalt 50 000 kronor.

Läs mer om stödet på Energimyndighetens hemsida.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Företag

Stöd att söka hos Energimyndigheten

Energimyndigheten har stöd som företag kan söka inom energieffektivisering och förnybar energi. En sammanfattning över aktuella stöd finns listade på Energimyndighetens hemsida.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Investeringsstöd för installation av solceller

Det fanns tidigare ett bidrag för att installera solceller, som kunde sökas av företag, organisationer och privatpersoner. Stödnivån låg på 20 procent av investeringskostnaden.


Sista ansökningsdagen var 7 juli.
Läs mer om det tidigare solcellsstödet på Energimyndighetens hemsida. Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Klimatklivet – Stöd för lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka stödet. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till landsbygden

Landsbygdsprogrammet har en speciell pott med pengar som ska användas för att stödja projekt som kan bidra till att:

  • öka produktion och användning av förnybar energi
  • minska klimatpåverkan från jordbruket
  • underlätta jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat.


Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


EU-projekt

Det finns flera möjligheter att söka EU-pengar för olika typer av energiprojekt. Se om något passar just ert företag på den svenska webbplatsen för alla EU-program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Sidan uppdaterades