Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Energi och uppvärmning

Hässleholms kommun arbetar aktivt och på bred front med energi- och klimatfrågor.

Energirådgivning

Hos kommunens energi- och klimatrådgivare kan du få information och tips kring din energianvändning.

Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och teknikneutral.

Energirådgivning


Mål för minskade utsläpp

Hässleholms kommun är medlem i det nationella nätverket Klimatkommunerna. Detta innebär att kommunen har satt upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser samt genomför åtgärder och mäter resultatet.

Klimatkommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetar med energieffektivisering

Hässleholms kommun arbetar aktivt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Inom Energieffektiviseringsstödet (EE-stöd) har utredande åtgärder genomförts gällande solceller och  energiledningssystem. En ny rese- och mötespolicy samt nya rutiner för fordonshantering har tagits fram och ska antas. 

Kommunen arbetar långsiktigt

Kommunen arbetar också långsiktigt med en övergång till förnyelsebara energislag. Endast ett fåtal oljepannor finns kvar i fastighetsbeståndet. Kommunen köper också enbart el från vattenkraft.


Hur värmer du ditt hus?

Det finns flera sätt att värma ett hus på. Vad du ska välja beror på flera saker: var du bor, på ekonomi och hur ditt hus är byggt. Du kan läsa mer om olika alternativ på länkarna nedan:

Uppvärmning

Värmepump

Fjärrvärme


Vindkraft

Att bygga vindkraftverk och nyttja vindenergin är viktigt för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling.

Vindkraft


Energi- och klimatplan

Kommunen ska i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Därför finns energi- och klimatplanen

Energi- och klimatplan


Sidan uppdaterades