Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Energi och uppvärmning

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun arbetar aktivt och på bred front med energi- och klimatfrågor.

Miljökontorets personal trampar på smoothiecyklar under Earh Hour-evenemanget

Miljökontorets personal på smoothiecyklar under årets Earth Hour. Foto:miljökontoret.

Sedan 2004 är kommunen medlem i det nationella nätverket Klimatkommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta innebär att kommunen har satt upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser samt genomför åtgärder och mäter resultatet.

Hässleholms kommun arbetar aktivt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Inom Energieffektiviseringsstödet (EE-stöd) har utredande åtgärder genomförts gällande solceller och  energiledningssystem. En ny rese- och mötespolicy samt nya rutiner för fordonshantering har tagits fram och ska antas. 

Kommunen arbetar också långsiktigt med en övergång till förnyelsebara energislag. Endast ett fåtal oljepannor finns kvar i fastighetsbeståndet. Kommunen köper också enbart el från vattenkraft.

Mer information

Sidan uppdaterades 2015-04-13 av Carina Westerlund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun