Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Energi och uppvärmning

Hässleholms kommun arbetar aktivt och på bred front med energi- och klimatfrågor.

Hässleholms kommun är medlem i det nationella nätverket Klimatkommunerna. Detta innebär att kommunen har satt upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser samt genomför åtgärder och mäter resultatet.

Klimatkommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hässleholms kommun arbetar aktivt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Inom Energieffektiviseringsstödet (EE-stöd) har utredande åtgärder genomförts gällande solceller och  energiledningssystem. En ny rese- och mötespolicy samt nya rutiner för fordonshantering har tagits fram och ska antas. 

Kommunen arbetar också långsiktigt med en övergång till förnyelsebara energislag. Endast ett fåtal oljepannor finns kvar i fastighetsbeståndet. Kommunen köper också enbart el från vattenkraft.

Sidan uppdaterades